Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Nhơn Phú- Thành phố Quy Nhơn- Bình Định

Công Ty TNHH H&s Supplies
Mã số thuế:

4101557605

Địa chỉ: Số 773 đường Hùng Vương, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Address: No 773, Hung Vuong Street, Nhon Phu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Chuyển Đổi Số Việt Nam
Mã số thuế:

4101552727

Địa chỉ: Số 776 đường Hùng Vương, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Address: No 776, Hung Vuong Street, Nhon Phu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 24-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dream Homes
Mã số thuế:

4101551709

Địa chỉ: Tổ 2, khu vực 5 , Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Address: Civil Group 2, Khu Vuc 5, Nhon Phu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Tân Phương Land
Mã số thuế:

4101538747

Địa chỉ: Tổ 3, khu vực 4, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Address: Civil Group 3, Khu Vuc 4, Nhon Phu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 01-03-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Nguyễn Gia
Mã số thuế:

4101538024

Địa chỉ: Tổ 8, Khu vực 8, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Address: Civil Group 8, Khu Vuc 8, Nhon Phu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 19-02-2019

Công Ty TNHH Thiết Kế Thiên Ngân
Mã số thuế:

4101537366

Địa chỉ: Tổ 02, khu vực 08 , Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Address: Civil Group 02, Khu Vuc 08, Nhon Phu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 29-01-2019

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Mã số thuế:

4101534830

Địa chỉ: Số 1140 Hùng Vương, Phường Nhơn Phú , Thành phố Quy Nhơn , Bình Định
Address: No 1140 Hung Vuong, Nhon Phu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHƯỚC THỊNH
Mã số thuế:

4101527230

Địa chỉ: Tổ 5, khu vực 6, Phường Nhơn Phú , Thành phố Quy Nhơn , Bình Định
Address: Civil Group 5, Khu Vuc 6, Nhon Phu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 12/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp