Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoài Đức- Huyện Hoài Nhơn- Bình Định

Công Ty TNHH Bảo Trì Và Xây Dựng Đường Bộ Bình Định
Mã số thuế:

4101544469

Địa chỉ: Xóm 4, thôn Diễn Khánh, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Address: Hamlet 4, Dien Khanh Hamlet, Hoai Duc Commune, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Providing direct support services for rail and road transport)

Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty TNHH An Điền Xanh
Mã số thuế:

4101520725

Địa chỉ: Thôn Lại Khánh Tây, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Address: Lai Khanh Tay Hamlet, Hoai Duc Commune, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 31-07-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Ngọc Vân
Mã số thuế:

4101512555

Địa chỉ: Thôn Bình Chương, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Address: Binh Chuong Hamlet, Hoai Duc Commune, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 03-05-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Tân Đại Phát
Mã số thuế:

4101503141

Địa chỉ: Thôn Định Bình, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Address: Dinh Binh Hamlet, Hoai Duc Commune, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 19-12-2017

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI AN THÀNH ĐẠT
Mã số thuế:

4101496310

 Điện thoại:

0973.994.495

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn Bình Chương, Xã Hoài Đức , Huyện Hoài Nhơn , Bình Định
Address: 1a Highway, Binh Chuong Hamlet, Hoai Duc Commune, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 22/09/2017

Công Ty TNHH Huy Tuyết
Mã số thuế:

4101485527

Địa chỉ: Thôn Diễn Khánh, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Address: Dien Khanh Hamlet, Hoai Duc Commune, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 18-04-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐƯỜNG BỘ VIÊT NAM
Mã số thuế:

4101474596

 Điện thoại:

0935.270.786

Địa chỉ: Thôn Văn Cang, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định
Address: Van Cang Hamlet, Hoai Duc Commune, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Providing direct support services for rail and road transport)

Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 24/10/2016

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Quyết Tiến
Mã số thuế:

4101467616

Địa chỉ: Thôn Bình Chương - Xã Hoài Đức - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
Address: Binh Chuong Hamlet, Hoai Duc Commune, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 01-07-2016