Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hoài Nhơn- Bình Định

Công Ty TNHH Ngàn Quân
Mã số thuế:

4101547614

Địa chỉ: Thôn Lâm Trúc 2, Xã Hoài Thanh, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Address: Lam Truc 2 Hamlet, Hoai Thanh Commune, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Xã Hoài Thanh, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 30-07-2019

Công Ty TNHH Bảo Trì Và Xây Dựng Đường Bộ Bình Định
Mã số thuế:

4101544469

Địa chỉ: Xóm 4, thôn Diễn Khánh, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Address: Hamlet 4, Dien Khanh Hamlet, Hoai Duc Commune, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Providing direct support services for rail and road transport)

Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 12-06-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN COCONUT & AGRI VIỆT NAM
Mã số thuế:

4101536115

Địa chỉ: Số 363 đường Quang Trung, Thị trấn Bồng Sơn , Huyện Hoài Nhơn , Bình Định
Address: No 363, Quang Trung Street, Bong Son Town, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT QUANG HUY
Mã số thuế:

4101535993

Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn Nam, Xã Hoài Thanh Tây , Huyện Hoài Nhơn , Bình Định
Address: Ngoc Son Nam Hamlet, Hoai Thanh Tay Commune, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Hoài Thanh Tây, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 14/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT HOÀI NHƠN
Mã số thuế:

4101532819

Địa chỉ: 14 đường 28/3, Thị trấn Bồng Sơn , Huyện Hoài Nhơn , Bình Định
Address: 14, Street 28/3, Bong Son Town, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT HOÀI NHƠN
Mã số thuế:

4101532826

Địa chỉ: 14 đường 28/3, Thị trấn Bồng Sơn , Huyện Hoài Nhơn , Bình Định
Address: 14, Street 28/3, Bong Son Town, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT HOÀI NHƠN
Mã số thuế:

4101532801

Địa chỉ: 14 đường 28/3, Thị trấn Bồng Sơn , Huyện Hoài Nhơn , Bình Định
Address: 14, Street 28/3, Bong Son Town, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 25/12/2018

HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CHỢ MỸ AN - BỒNG SƠN
Mã số thuế:

4101529326

Địa chỉ: Khối Trung Lương, Thị trấn Bồng Sơn , Huyện Hoài Nhơn , Bình Định
Address: Khoi Trung Luong, Bong Son Town, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 22/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp