Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Quới Điền- Huyện Thạnh Phú- Bến Tre

Công Ty TNHH Mtv Hiệp Đại Phát Bến Tre
Mã số thuế:

1301055124

Địa chỉ: Thửa đất số 343, tờ bản đồ số 14, ấp Quí Đức, Xã Quới Điền, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 343, To Ban Do So 14, Qui Duc Hamlet, Quoi Dien Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Thu gom rác thải không độc hại (Collecting harmless waste)

Xã Quới Điền, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 11-06-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Dương Gia
Mã số thuế:

1301031349

Địa chỉ: 133/2, Quí Đức A, Xã Quới Điền, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
Address: 133/2, Qui Duc A, Quoi Dien Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Quới Điền, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 14-06-2017

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU KIM ANH
Mã số thuế:

1301020474

 Điện thoại:

0916.867.004

Địa chỉ: ấp Quí Thế (thửa đất số 39, tờ bản đồ số 9), Xã Quới Điền, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre
Address: Qui THE Hamlet (Thua Dat So 39, To Ban Do So 9), Quoi Dien Commune, Huyen Thanh Phu, Ben Tre
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Quới Điền, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 05/12/2016

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH THẠNH - SỐ 3
Mã số thuế:

1300965547-002

 Điện thoại:

0903.349.061

Địa chỉ: ấp Quí Đức A (thửa đất số 16, tờ bản đồ số 13), Xã Quới Điền, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre
Address: Qui DUC A Hamlet (Thua Dat So 16, To Ban Do So 13), Quoi Dien Commune, Huyen Thanh Phu, Ben Tre
Ngành nghề chính:

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (Producing, distributing steam, hot water, air-conditioning and producing ice water )

Xã Quới Điền, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 30/09/2016

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Thế Anh
Mã số thuế:

1300316831-002

 Điện thoại:

(0275) 3707650

Địa chỉ: ấp Quí Thế (thửa đất số 39, tờ bản đồ số 9) - Xã Quới Điền - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: Qui THE Hamlet (Thua Dat So 39, To Ban Do So 9), Quoi Dien Commune, Huyen Thanh Phu, Ben Tre
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Quới Điền, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 12-01-2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tiểu My
Mã số thuế:

1301001658

 Điện thoại:

0977.566.915

Địa chỉ: Số 199/3, ấp Quí Đức B - Xã Quới Điền - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: No 199/3, Qui Duc B Hamlet, Quoi Dien Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Quới Điền, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 29-12-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Tố Như
Mã số thuế:

1300826399

 Điện thoại:

0919.522.637

Địa chỉ: ấp Quí Đức A (thửa đất số 15, tờ bản đồ số 13) - Xã Quới Điền - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: Qui DUC A Hamlet (Thua Dat So 15, To Ban Do So 13), Quoi Dien Commune, Huyen Thanh Phu, Ben Tre
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Quới Điền, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 21-05-2012

Văn Phòng Đại Diện DNTN Vận Tải Và Xây Dựng Nguyễn Hùng - Phòng Giao Dịch
Mã số thuế:

1300355968-001

 Điện thoại:

(0275) 3877503

Địa chỉ: ấp Quí Đức (thửa đất số 394, tờ bản đồ số 19) - Xã Quới Điền - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: Qui DUC Hamlet (Thua Dat So 394, To Ban Do So 19), Quoi Dien Commune, Huyen Thanh Phu, Ben Tre
Ngành nghề chính:

Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Market research and surveying)

Xã Quới Điền, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 02-11-2009

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Vĩnh Phát
Mã số thuế:

1300414797

 Điện thoại:

(0275) 8779298

Địa chỉ: 45/3,ấp Quí Đức - Xã Quới Điền - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: 45/3, Qui Duc Hamlet, Quoi Dien Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Quới Điền, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 04-12-2006

HTX Tiểu thủ Công nghiệp Bến Tre
Mã số thuế:

1300382802

 Điện thoại:

(0275) 877310

Địa chỉ: ấp Quí Đức - Xã Quới Điền - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: Qui Duc Hamlet, Quoi Dien Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Quới Điền, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 03-08-2004