Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bình Thạnh- Huyện Thạnh Phú- Bến Tre

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Vụ Giải Trí Và Thương Mại Rạng Đông
Mã số thuế:

1301042407

Địa chỉ: Số 238/1, ấp Thạnh Quý A, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
Address: No 238/1, Thanh Quy A Hamlet, Binh Thanh Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 10-11-2017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC EFE - CHI NHÁNH 2 - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ EFE
Mã số thuế:

1301018115-002

 Điện thoại:

(0275) 3734234

Địa chỉ: Thửa đất số 70, tờ bản đồ số 5, ấp Thạnh Lợi, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre
Address: Thua Dat So 70, To Ban Do So 5, Thanh Loi Hamlet, Binh Thanh Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 12/01/2017

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thủy Sản Thiện Thảo - Số 01
Mã số thuế:

1300918956-001

 Điện thoại:

(0275) 3763878

Địa chỉ: ấp Thạnh Lợi (thửa đất số 178, tờ bản đồ số 05) - Xã Bình Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: THANH Loi Hamlet (Thua Dat So 178, To Ban Do So 05), Binh Thanh Commune, Huyen Thanh Phu, Ben Tre
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 03-09-2014

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư Vấn - Xây Dựng Thạnh Phát
Mã số thuế:

1300925329

 Điện thoại:

(0297) 7097659

Địa chỉ: ấp Thạnh Lợi (thửa đất số 914, tờ bản đồ số 1) - Xã Bình Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: THANH Loi Hamlet (Thua Dat So 914, To Ban Do So 1), Binh Thanh Commune, Huyen Thanh Phu, Ben Tre
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 02-05-2013

DNTN Thanh Khoa
Mã số thuế:

1300606499

Địa chỉ: Thửa đất số 1760, tờ bản đồ số 1, ấp Thạnh Lợi - Xã Bình Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: Thua Dat So 1760, To Ban Do So 1, Thanh Loi Hamlet, Binh Thanh Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 17-06-2010

UBND Xã Bình Thạnh
Mã số thuế:

1300243982

 Điện thoại:

(0275) 870814

Địa chỉ: ấp Thạnh Quí A - Bình Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: Thanh Qui A Hamlet, Binh Thanh, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 10-02-1999

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Vĩnh Thạnh - Số 3
Mã số thuế:

1300240484-001

 Điện thoại:

0918.459.994

Địa chỉ: Số 101/1 ấp Thạnh Lại - Xã Bình Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: No 101/1 Thanh Lai Hamlet, Binh Thanh Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (Producing, distributing steam, hot water, air-conditioning and producing ice water )

Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 19-01-1999