Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Quy- Huyện Thạnh Phú- Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vinh Phước Hưng
Mã số thuế:

1301055766

Địa chỉ: Số 225/1, tổ NDTQ số 01, ấp An Bình, Xã An Quy, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
Address: No 225/1, Ndtq So 01 Civil Group, An Binh Hamlet, An Quy Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột (Producing refined flour and starch)

Xã An Quy, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 25-06-2018

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẬN HUY
Mã số thuế:

1300188869-001

Địa chỉ: Thửa đất số 449, tờ bản đồ số 15, ấp An Bình, Xã An Quy , Huyện Thạnh Phú , Bến Tre
Address: Thua Dat So 449, To Ban Do So 15, An Binh Hamlet, An Quy Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã An Quy, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 26/10/2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỖ TUẤN AN - CHI NHÁNH 03
Mã số thuế:

1300730915-002

 Điện thoại:

0934.002.558

Địa chỉ: Thửa đất số 432 và 433, tờ bản đồ số 15, ấp An Bình, Xã An Quy , Huyện Thạnh Phú , Bến Tre
Address: Thua Dat So 432 Va 433, To Ban Do So 15, An Binh Hamlet, An Quy Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã An Quy, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 14/06/2017

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Tôm Giống Toàn Tâm
Mã số thuế:

4500564971-001

 Điện thoại:

(0259) 3503150

Địa chỉ: ấp An Thái (thửa đất số 1667, tờ bản đồ số 5) - Xã An Quy - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: An Thai (Thua Dat So 1667 Hamlet, To Ban Do So 5, An Quy Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giống thuỷ sản (Production of aquatic seeds)

Xã An Quy, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 20-05-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Đức Phú
Mã số thuế:

1300920754

 Điện thoại:

(0275) 3889132

Địa chỉ: Số 123/1, ấp An Bình - Xã An Quy - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: No 123/1, An Binh Hamlet, An Quy Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã An Quy, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 08-01-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Trưởng
Mã số thuế:

1300629993

 Điện thoại:

0947.993.904

Địa chỉ: ấp An Phú (thửa đất số 1100, tờ bản đồ số 7) - Xã An Quy - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: An Phu (Thua Dat So 1100 Hamlet, To Ban Do So 7, An Quy Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã An Quy, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 06-10-2010

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Sang
Mã số thuế:

1300360372-001

 Điện thoại:

(0275) 3889120

Địa chỉ: ấp An Phú (Tờ bản đồ số 7, thửa đất số 993) - Xã An Quy - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: An Phu (To Ban Do So 7 Hamlet, Thua Dat So 993, An Quy Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã An Quy, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 03-05-2007

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Huy
Mã số thuế:

1300188869

 Điện thoại:

(0275) 870356

Địa chỉ: ấp An Bình (số thửa 973,tờ bản đồ số 6) - Xã An Quy - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: An Binh (So Thua 973 Hamlet, To Ban Do So 6, An Quy Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã An Quy, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 18-05-2005