Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Nhơn- Huyện Thạnh Phú- Bến Tre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Tâm Anh
Mã số thuế:

1301063686

Địa chỉ: Thửa đất số 44, tờ bản đồ số 07, ấp An Bình, Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 44, To Ban Do So 07, An Binh Hamlet, An Nhon Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 13-11-2018

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Xuất Khẩu Phúc Thịnh
Mã số thuế:

1301054353

Địa chỉ: An Hòa (thửa đất số 155, tờ bản đồ số 23), Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
Address: An Hoa (Thua Dat So 155, To Ban Do So 23), An Nhon Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 24-05-2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THẢO NGÂN
Mã số thuế:

1301051472

Địa chỉ: Thửa đất số 154, tờ bản đồ số 23, quốc lộ 57 ấp An Hòa, Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 154, To Ban Do So 23, 57 Ap An Hoa Highway, An Nhon Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 12/04/2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Công Tráng
Mã số thuế:

1300946311

 Điện thoại:

0949.468.928

Địa chỉ: 58/1, ấp 6 - Xã An Nhơn - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: 58/1, Hamlet 6, An Nhon Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 27-02-2014

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Gỗ Tuấn An - 1
Mã số thuế:

1300730915-001

 Điện thoại:

(0275) 3707777

Địa chỉ: ấp An Hòa (thửa đất số 43, tờ bản đồ số 23) - Xã An Nhơn - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: An Hoa Hamlet (Thua Dat So 43, To Ban Do So 23), An Nhon Commune, Huyen Thanh Phu, Ben Tre
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 21-05-2013

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Long
Mã số thuế:

0303169485-001

Địa chỉ: Cảng cá An Nhơn (thửa đất số 169, tờ bản đồ số 4; diện tích - Xã An Nhơn - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: CANG CA An NHON (Thua Dat So 169, To Ban Do So 4; Dien Tich, An Nhon Commune, Huyen Thanh Phu, Ben Tre)
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 31-05-2012

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đo Đạc Địa ốc Sơn Thu - Trung Tâm Đo Đạc Huyện Thạnh Phú
Mã số thuế:

1300421931-003

 Điện thoại:

(0275) 834897

Địa chỉ: 15/2, ấp An Bình - Xã An Nhơn - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: 15/2, An Binh Hamlet, An Nhon Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 27-04-2012

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Nước Đá Phượng Hùng
Mã số thuế:

1300727782

 Điện thoại:

0918.306.888

Địa chỉ: ấp An Hòa (thửa 209, tờ bản đồ số 5) - Xã An Nhơn - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: An Hoa Hamlet (Thua 209, To Ban Do So 5), An Nhon Commune, Huyen Thanh Phu, Ben Tre
Ngành nghề chính:

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (Producing, distributing steam, hot water, air-conditioning and producing ice water )

Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 16-11-2011

Chi Nhánh DNTN Ngọc Thủy - Thạnh Phú
Mã số thuế:

1300352614-002

 Điện thoại:

(0275) 3575959

Địa chỉ: ấp An Hòa (thửa đất 1224, tờ bản đồ số 3) - Xã An Nhơn - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: An Hoa Hamlet (Thua Dat 1224, To Ban Do So 3), An Nhon Commune, Huyen Thanh Phu, Ben Tre
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 08-04-2009

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Minh Tâm
Mã số thuế:

1300479473

 Điện thoại:

(0275) 3889056

Địa chỉ: Số 110/1, ấp An Bình - Xã An Nhơn - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: No 110/1, An Binh Hamlet, An Nhon Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 14-10-2008

DNTN Minh Thái
Mã số thuế:

1300420399

 Điện thoại:

0984.226.761

Địa chỉ: Số 20/2 - An Nhơn - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: No 20/2, An Nhon, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 25-04-2007

Chi nhánh DNTN Minh Tiển - Chi nhánh 1
Mã số thuế:

1300386324-001

 Điện thoại:

(0275) 3878574

Địa chỉ: Số 73/1 - ấp 4 - Xã An Nhơn - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: No 73/1, Hamlet 4, An Nhon Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 17-07-2006

DNTN Kim Hoàng Oanh
Mã số thuế:

1300407542

 Điện thoại:

(0275) 889818

Địa chỉ: 105/2, ấp An Hòa, Xã An Nhơn - Xã An Nhơn - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Address: 105/2, An Hoa Hamlet, An Nhon Commune, An Nhon Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 22-05-2006