Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Đoàn Ngọc Châu

Ngày thành lập: 13-12-2017

Địa chỉ: Thửa đất số 276, tờ bản đồ số 08, ấp An Khương A, Xã An Điền, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 276, To Ban Do So 08, An Khuong A Hamlet, An Dien Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Mã số thuế 1301044570
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Đoàn Ngọc Châu
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bến Tre
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính