Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Bình- Huyện Mỏ Cày Bắc- Bến Tre

Công Ty Cổ Phần Coco Hitech
Mã số thuế:

1301087969

Địa chỉ: 293, ấp Tân An, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: 293, Tan An Hamlet, Tan Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng - Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Tài
Mã số thuế:

1301081011

Địa chỉ: Thửa đất số 87, tờ bản đồ số 17, ấp Tân Đức A, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 87, To Ban Do So 17, Tan Duc A Hamlet, Tan Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Dừa Dai Sang Vina
Mã số thuế:

1301060156

Địa chỉ: Thửa đất số 752, tờ bản đồ số 02, ấp Tân Đức A, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 752, To Ban Do So 02, Tan Duc A Hamlet, Tan Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sợi nhân tạo (Producing synthetic fibre)

Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 17-09-2018

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Hoàng Tuấn
Mã số thuế:

1301046306

Địa chỉ: Thửa đất số 68, tờ bản đồ số 23, ấp Tân Mỹ, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 68, To Ban Do So 23, Tan My Hamlet, Tan Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 27-12-2017

HTX TMDV Đại Bắc
Mã số thuế:

1301011783

Địa chỉ: Số 143, ấp Tân An - Xã Tân Bình - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
Address: No 143, Tan An Hamlet, Tan Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 04-07-2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Dừa Xanh Việt Nam
Mã số thuế:

1301002806

 Điện thoại:

(0237) 7906065

Địa chỉ: Số 258, Tổ 11, ấp Tân Đức A - Xã Tân Bình - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
Address: No 258, Civil Group 11, Tan Duc A Hamlet, Tan Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sợi nhân tạo (Producing synthetic fibre)

Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 14-01-2016

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Quảng Cáo Lâm Vinh
Mã số thuế:

1300942885

 Điện thoại:

0988.038.097

Địa chỉ: 108 Quốc lộ 57, ấp Tân Đức B - Xã Tân Bình - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
Address: 108, Highway 57, Tan Duc B Hamlet, Tan Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 22-01-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuất Nhập Khẩu Huy Thịnh Phát
Mã số thuế:

1300929926

 Điện thoại:

(028) 39379779

Địa chỉ: Số 199, ấp Tân Đức A - Xã Tân Bình - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
Address: No 199, Tan Duc A Hamlet, Tan Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 30-07-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thịt Bò Sạch Bến Tre
Mã số thuế:

1300485692

 Điện thoại:

(0275) 3844313

Địa chỉ: 13 - ấp Tân Thuận - Xã Tân Bình - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
Address: 13, Tan Thuan Hamlet, Tan Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 09-12-2008

DNTN Xăng Dầu Sáu Lợi
Mã số thuế:

1300445121

 Điện thoại:

(0275) 844202

Địa chỉ: 91 - ấp Tân Mỹ - xã Tân Bình - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
Address: 91, Tan My Hamlet, Tan Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 11-03-2008

Chi nhánh Công ty Thương mại Sản xuất Đức Thành - Chi Nhánh Tân Bình
Mã số thuế:

1300354072-001

 Điện thoại:

(0275) 3841056

Địa chỉ: ấp Tân Mỹ (thửa 2072-2073, tờ bản đồ số 1) - Xã Tân Bình - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
Address: TAN MY Hamlet (Thua 2072-2073, To Ban Do So 1), Tan Binh Commune, Huyen Mo Cay Bac, Ben Tre
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 25-01-2005

UBND Xã Tân Bình
Mã số thuế:

1300245468

 Điện thoại:

(0207) 5844103

Địa chỉ: ấp Tân Thạnh -Tân Bình - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
Address: Tan Thanh Hamlet, Tan Binh, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 12-02-1999

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hồng(Nguyễn Văn Đời)
Mã số thuế:

1300245845

 Điện thoại:

(0275) 3844135

Địa chỉ: 108, ấp Tân Thạnh - Xã Tân Bình - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
Address: 108, Tan Thanh Hamlet, Tan Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 12-02-1999