Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mỏ Cày Bắc- Bến Tre

Công Ty TNHH Thương Mại Dừa Hồng Nhi
Mã số thuế:

1301088070

Địa chỉ: Số 330, ấp Thành Hóa 2, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: No 330, Thanh Hoa 2 Hamlet, Tan Thanh Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty Cổ Phần Coco Hitech
Mã số thuế:

1301087969

Địa chỉ: 293, ấp Tân An, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: 293, Tan An Hamlet, Tan Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dừa Vân Đông
Mã số thuế:

1301087461

Địa chỉ: Thửa đất số 483, tờ bản đồ số 12, ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 483, To Ban Do So 12, Cho Xep Hamlet, Tan Thanh Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Dây Xơ Dừa Bến Tre
Mã số thuế:

1301087119

Địa chỉ: Thửa đất số 864+868+869; tờ bản đồ số 03, ấp Hưng Long, Xã Hòa Lộc, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 864+868+869; To Ban Do So 03, Hung Long Hamlet, Hoa Loc Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hòa Lộc, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 24-12-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Lê Tấn Tài
Mã số thuế:

1301085827

Địa chỉ: Số 85, ấp Tích Khánh, Xã Khánh Thạnh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: No 85, Tich Khanh Hamlet, Khanh Thanh Tan Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Xã Khánh Thạnh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Điện Lạnh Phạm Trường
Mã số thuế:

1301085351

Địa chỉ: 69, ấp Tân Thiện, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: 69, Tan Thien Hamlet, Tan Thanh Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty TNHH Nông Trại Thực Phẩm Farm
Mã số thuế:

1301082985

Địa chỉ: Thửa đất số 142, tờ bản đồ số 11, ấp Tân Hòa Trong, Xã Tân Phú Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 142, To Ban Do So 11, Tan Hoa Trong Hamlet, Tan Phu Tay Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Phú Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 24-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Đông Thành
Mã số thuế:

1301082826

Địa chỉ: Thửa đất số 371, tờ bản đồ số 17, ấp Đông Thành, Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 371, To Ban Do So 17, Dong Thanh Hamlet, Thanh An Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 18-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dừa An Nhân
Mã số thuế:

1301082135

Địa chỉ: Thửa đất số 142, tờ bản đồ số 11, ấp Giồng Lớn, Xã Nhuận Phú Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 142, To Ban Do So 11, Giong Lon Hamlet, Nhuan Phu Tan Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Ubin Plus
Mã số thuế:

1301081879

Địa chỉ: Tổ 14, Ấp Đông Trị, Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Civil Group 14, Dong Tri Hamlet, Thanh An Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 30-09-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cao Khang Gia
Mã số thuế:

1301081653

Địa chỉ: Số 171, ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: No 171, Cho Xep Hamlet, Tan Thanh Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 20-09-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bất Động Sản Thiên An
Mã số thuế:

1301081614

Địa chỉ: Số 52, tổ 3, ấp Tân Thông 1, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: No 52, Civil Group 3, Tan Thong 1 Hamlet, Thanh Tan Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (Producing fertilizer and nitrogen compound)

Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Phan Tuấn Kiệt
Mã số thuế:

1301081565

Địa chỉ: Số 129, ấp Tân Long 2, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: No 129, Tan Long 2 Hamlet, Tan Thanh Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Bê Tông Đúc Sẵn Và Vật Liệu Xây Dựng Tân Vạn Phát
Mã số thuế:

1301081269

Địa chỉ: Thửa đất số 22, tờ bản đồi số 20, ấp Đông Thuận, Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 22, To Ban Doi So 20, Dong Thuan Hamlet, Thanh An Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng - Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Tài
Mã số thuế:

1301081011

Địa chỉ: Thửa đất số 87, tờ bản đồ số 17, ấp Tân Đức A, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 87, To Ban Do So 17, Tan Duc A Hamlet, Tan Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 10-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp