Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mỏ Cày Bắc- Bến Tre

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cao Khang Gia
Mã số thuế:

1301081653

Địa chỉ: Số 171, ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: No 171, Cho Xep Hamlet, Tan Thanh Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 20-09-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bất Động Sản Thiên An
Mã số thuế:

1301081614

Địa chỉ: Số 52, tổ 3, ấp Tân Thông 1, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: No 52, Civil Group 3, Tan Thong 1 Hamlet, Thanh Tan Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (Producing fertilizer and nitrogen compound)

Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Phan Tuấn Kiệt
Mã số thuế:

1301081565

Địa chỉ: Số 129, ấp Tân Long 2, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: No 129, Tan Long 2 Hamlet, Tan Thanh Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Bê Tông Đúc Sẵn Và Vật Liệu Xây Dựng Tân Vạn Phát
Mã số thuế:

1301081269

Địa chỉ: Thửa đất số 22, tờ bản đồi số 20, ấp Đông Thuận, Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 22, To Ban Doi So 20, Dong Thuan Hamlet, Thanh An Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng - Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Tài
Mã số thuế:

1301081011

Địa chỉ: Thửa đất số 87, tờ bản đồ số 17, ấp Tân Đức A, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 87, To Ban Do So 17, Tan Duc A Hamlet, Tan Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Thực Phẩm Dừa Thiên Bến Tre Việt Nam
Mã số thuế:

1301077174

Địa chỉ: Ấp Thanh Sơn 1 (thửa đất số 17, tờ bản đồ số 30; thửa đất số 243, tờ bản đồ số 30; thửa đất số 29, tờ bản đồ số 30; thửa đất số 248, tờ bản đồ số 28; thửa đất số 244, tờ bản đồ số 30; thửa đất số 28, tờ bản đồ số 30), Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thanh SON 1 Hamlet (Thua Dat So 17, To Ban Do So 30; Thua Dat So 243, To Ban Do So 30; Thua Dat So 29, To Ban Do So 30; Thua Dat So 248, To Ban Do So 28; Thua Dat So 244, To Ban Do So 30; Thua Dat So 28, To Ban Do So 30), Thanh Tan Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 10-06-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu Phước Tiến
Mã số thuế:

1301075385

Địa chỉ: Thửa đất số 208, tờ bản đồ số 02, ấp Tân Long 1, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 208, To Ban Do So 02, Tan Long 1 Hamlet, Tan Thanh Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 14-05-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁU DANH
Mã số thuế:

1301066863

Địa chỉ: Số 28, ấp Hòa Bình, Xã Hòa Lộc , Huyện Mỏ Cày Bắc , Bến Tre
Address: No 28, Hoa Binh Hamlet, Hoa Loc Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hòa Lộc, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 19/12/2018

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại - Dịch Vụ Huỳnh Út
Mã số thuế:

1301063799

Địa chỉ: Thửa đất số 826, tờ bản đồ số 02, ấp Gia Khánh, Xã Hưng Khánh Trung A, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 826, To Ban Do So 02, Gia Khanh Hamlet, Hung Khanh Trung A Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hưng Khánh Trung A, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 15-11-2018

CÔNG TY TNHH SÁU THO
Mã số thuế:

1301063069

Địa chỉ: Số 1046, ấp Đông Thạnh, Xã Thành An , Huyện Mỏ Cày Bắc , Bến Tre
Address: No 1046, Dong Thanh Hamlet, Thanh An Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 02/11/2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đo Đạc Hoàng Cầu
Mã số thuế:

1301061199

Địa chỉ: Thửa đất số 410, tờ bản đồ số 09, ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 410, To Ban Do So 09, Cho Xep Hamlet, Tan Thanh Binh Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 03-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp