Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hữu Định- Huyện Châu Thành- Bến Tre

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MAI PHƯỚC AN
Mã số thuế:

1301068123

Địa chỉ: Số 427 Nguyễn Thị Định, ấp Hữu Nhơn, Xã Hữu Định , Huyện Châu Thành , Bến Tre
Address: No 427 Nguyen Thi Dinh, Huu Nhon Hamlet, Huu Dinh Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM PHÁT
Mã số thuế:

1301061840

Địa chỉ: Thửa đất số 127, tờ bản đồ số 04, ấp 1, Xã Hữu Định , Huyện Châu Thành , Bến Tre
Address: Thua Dat So 127, To Ban Do So 04, Hamlet 1, Huu Dinh Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre

Ngày thành lập: 11/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI BẾN TRE
Mã số thuế:

1301052532

Địa chỉ: Thửa đất số 69, tờ bản đồ số 01, quốc lộ 60, ấp 1, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 69, To Ban Do So 01, Highway 60, Hamlet 1, Huu Dinh Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre

Ngày thành lập: 27/04/2018

Công Ty TNHH Dừa Minh Hương
Mã số thuế:

1301050119

Địa chỉ: Ấp Hữu Thành (thửa đất số 05, tờ bản đồ số 08), Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Address: Huu THANH Hamlet (Thua Dat So 05, To Ban Do So 08), Huu Dinh Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre

Ngày thành lập: 21-03-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ô Tô Lý Phước Lộc
Mã số thuế:

1301049579

Địa chỉ: Thửa đất số 801, tờ bản đồ số 05, ấp Phú Hữu, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 801, To Ban Do So 05, Phu Huu Hamlet, Huu Dinh Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre

Ngày thành lập: 07-03-2018

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Nông Sản Thương Mại Thiên Tân Phát
Mã số thuế:

1301039073

Địa chỉ: Thửa đất số 302, tờ bản đồ số 06, ấp Hữu Nhơn, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 302, To Ban Do So 06, Huu Nhon Hamlet, Huu Dinh Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre

Ngày thành lập: 29-09-2017

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Urof Việt Nam
Mã số thuế:

1301031620

Địa chỉ: Ấp Phú Hữu (thửa đất số 183, tờ bản đồ số 05), Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Address: PHU Huu Hamlet (Thua Dat So 183, To Ban Do So 05), Huu Dinh Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre

Ngày thành lập: 22-06-2017

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên In Hưng Phú
Mã số thuế:

1301028314

Địa chỉ: Tổ 5, ấp Phú Hữu (thửa đất số 57 và thửa đất số 100, tờ bản đồ số 04), Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Address: Civil Group 5, Phu Huu Hamlet (Thua Dat So 57 Va Thua Dat So 100, To Ban Do So 04), Huu Dinh Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

In ấn (Printing)

Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre

Ngày thành lập: 25-04-2017

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tự Động Hóa Tùng Phát
Mã số thuế:

1301027737

Địa chỉ: Số 201D, DT886, ấp Hữu Thành, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Address: No 201D, DT886, Huu Thanh Hamlet, Huu Dinh Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại (Producing machine tools and metal shaping machines)

Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre

Ngày thành lập: 17-04-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỚT VI NA CO - CHI NHÁNH HỮU ĐỊNH
Mã số thuế:

1300932333-002

 Điện thoại:

(0275) 3560787

Địa chỉ: ấp Hữu Chiến (thửa đất số 45, tờ bản đồ số 24), Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre
Address: Huu Chien Hamlet (Thua Dat So 45, To Ban Do So 24), Huu Dinh Commune, Huyen Chau Thanh, Ben Tre
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre

Ngày thành lập: 25/01/2017

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LÂM NHẤT PHONG - CHI NHÁNH NÔNG GIA PHÁT
Mã số thuế:

1300424971-001

 Điện thoại:

0982.186.619

Địa chỉ: ấp Hữu Nhơn (thửa đất số 453, tờ bản đồ số 15), Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre
Address: Huu NHON Hamlet (Thua Dat So 453, To Ban Do So 15), Huu Dinh Commune, Huyen Chau Thanh, Ben Tre
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre

Ngày thành lập: 09/11/2016

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU TRỌNG TÍN
Mã số thuế:

1301016904

 Điện thoại:

0916.306.605

Địa chỉ: ấp 4 (thửa đất số 195, tờ bản đồ số 29), Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre
Address: Hamlet 4 (Thua Dat So 195, To Ban Do So 29), Huu Dinh Commune, Huyen Chau Thanh, Ben Tre
Ngành nghề chính:

Đóng tàu và cấu kiện nổi (Shipbuilding and float components)

Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre

Ngày thành lập: 04/10/2016

1 2 3 4 5 Tiếp