Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Bến Tre- Bến Tre

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG
Mã số thuế:

1301068691

Địa chỉ: 101/3B, ấp Mỹ An B, Xã Mỹ Thạnh An , Thành phố Bến Tre , Bến Tre
Address: 101/3b, My An B Hamlet, My Thanh An Commune, Ben Tre City, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngày thành lập: 08/01/2019

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOÀN NGHỆ THUẬT TUỒNG CỔ THIỆN THY
Mã số thuế:

1301068701

Địa chỉ: 813D, ấp Phú Chiến, Xã Phú Hưng , Thành phố Bến Tre , Bến Tre
Address: 813d, Phu Chien Hamlet, Phu Hung Commune, Ben Tre City, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM CHÍN MƯƠI
Mã số thuế:

1301067680

Địa chỉ: Số 84, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1 , Thành phố Bến Tre , Bến Tre
Address: No 84, Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 1, Ben Tre City, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of audiovisual equipment in specialized stores)

Phường 1, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngày thành lập: 27/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp