Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Bến Tre- Bến Tre

Công Ty TNHH Mtv Tm - Dv An Phát Land
Mã số thuế:

1301072835

Địa chỉ: 349C khu phố 3, Phường 7, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Address: 349C, Quarter 3, Ward 7, Ben Tre City, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 7, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngày thành lập: 08-04-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Minh Thành Khang
Mã số thuế:

1301070644

Địa chỉ: Số 114D Đoàn Hoàng Minh, khu phố Bình Lợi, Phường 6, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Address: No 114D Doan Hoang Minh, Binh Loi Quarter, Ward 6, Ben Tre City, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Phường 6, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngày thành lập: 04-03-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Gia Phúc Vietland
Mã số thuế:

1301070651

Địa chỉ: 59/2 Phan Đình Phùng, Phường 4, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Address: 59/2 Phan Dinh Phung, Ward 4, Ben Tre City, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 4, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngày thành lập: 04-03-2019

Công Ty TNHH Ae Production
Mã số thuế:

1301070274

Địa chỉ: 441, ấp Bình Thành, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Address: 441, Binh Thanh Hamlet, Binh Phu Commune, Ben Tre City, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngày thành lập: 20-02-2019

CÔNG TY TNHH 1992 HOTPOT & BBQ
Mã số thuế:

1301069374

 Điện thoại:

Địa chỉ: Thửa đất số 244, tờ bản đồ số 09, tổ NDTQ số 02, khu phố 3, Phường Phú Tân , Thành phố Bến Tre , Bến Tre
Address: Thua Dat So 244, To Ban Do So 09, NDTQ So 02 Civil Group, Quarter 3, Phu Tan Ward, Ben Tre City, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngày thành lập: 22/01/2019

CÔNG TY TNHH PHÚC KHẮC THÀNH
Mã số thuế:

1301069222

Địa chỉ: Số 107B, quốc lộ 60, ấp 1, Xã Sơn Đông , Thành phố Bến Tre , Bến Tre
Address: No 107B, Highway 60, Hamlet 1, Son Dong Commune, Ben Tre City, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngày thành lập: 18/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp