Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bến Tre

Công Ty TNHH Thủy Hải Sản Tây Nam Bộ
Mã số thuế:

1301082449

Địa chỉ: 137/1B đường Bà Khoai, Khu phố 2 , Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
Address: 137/1B, Ba Khoai Street, Quarter 2, Binh Dai Town, Binh Dai District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Bến Tre

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Dừa Thúy An
Mã số thuế:

1301082544

Địa chỉ: Số 299, ấp An Quới, Xã Định Thủy, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre
Address: No 299, An Quoi Hamlet, Dinh Thuy Commune, Mo Cay Nam District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Định Thủy, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Và Thương Mại Tân Hội Mỏ Cày
Mã số thuế:

1301082343

Địa chỉ: Thửa đất số 389, tờ bản đồ số 13, ấp Hội Thành, Xã Tân Hội, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 389, To Ban Do So 13, Hoi Thanh Hamlet, Tan Hoi Commune, Mo Cay Nam District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tân Hội, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Dừa Thanh Danh
Mã số thuế:

1301082304

Địa chỉ: Số 270/3, ấp An Hòa Thạnh, Xã An Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Address: No 270/3, An Hoa Thanh Hamlet, An Hoa Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã An Hóa, Huyện Châu Thành, Bến Tre

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vật Liệu Xây Dựng Phúc Lộc Phát
Mã số thuế:

1301082262

Địa chỉ: Thửa đất số 84, tờ bản đồ số 57, ấp Bình Thuận, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 84, To Ban Do So 57, Binh Thuan Hamlet, Binh Dai Town, Binh Dai District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Bến Tre

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Nông Nghiệp Thúy Nhi
Mã số thuế:

1301082230

Địa chỉ: Số 276/GD, ấp Gò Da, Xã Mỹ Chánh, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre
Address: No 276/GD, Go Da Hamlet, My Chanh Commune, Ba Tri District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Mỹ Chánh, Huyện Ba Tri, Bến Tre

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xăng Dầu Phúc Đại Phát
Mã số thuế:

1301082209

Địa chỉ: Ấp 3 (thửa đất số 307, tờ bản đồ số 05), Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre
Address: Hamlet 3 (Thua Dat So 307, To Ban Do So 05), Son Phu Commune, Giong Trom District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Nông Sản Coconut New
Mã số thuế:

1301082167

Địa chỉ: Số 30E, ấp Phú Thành, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Address: No 30e, Phu Thanh Hamlet, Phu Hung Commune, Ben Tre City, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dừa An Nhân
Mã số thuế:

1301082135

Địa chỉ: Thửa đất số 142, tờ bản đồ số 11, ấp Giồng Lớn, Xã Nhuận Phú Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 142, To Ban Do So 11, Giong Lon Hamlet, Nhuan Phu Tan Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dừa Thu Ngân
Mã số thuế:

1301082110

Địa chỉ: 355, ấp 1, Xã Qưới Sơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Address: 355, Hamlet 1, Quoi Son Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Quới Sơn, Huyện Châu Thành, Bến Tre

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Nguyễn Xuân
Mã số thuế:

1301082103

Địa chỉ: Số 58, khu phố 1, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Address: No 58, Quarter 1, Phu Tan Ward, Ben Tre City, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Ubin Plus
Mã số thuế:

1301081879

Địa chỉ: Tổ 14, Ấp Đông Trị, Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Civil Group 14, Dong Tri Hamlet, Thanh An Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 30-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp