Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bến Tre

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ King Fashion
Mã số thuế:

1301089797

Địa chỉ: 122/13, ấp Thanh Sơn 3, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: 122/13, Thanh Son 3 Hamlet, Thanh Tan Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Tuyền Phúc Hậu
Mã số thuế:

1301089765

Địa chỉ: Thửa đất số 391, tờ bản đồ số 18, ấp 5, Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 391, To Ban Do So 18, Hamlet 5, Binh Thang Commune, Binh Dai District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Bến Tre

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Xây Dựng Trung Architect
Mã số thuế:

1301089571

Địa chỉ: 414C7, khu phố 6, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Address: 414 C7, Quarter 6, Phu Khuong Ward, Ben Tre City, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngày thành lập: 06-03-2020

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng - Bạc &dịch Vụ Cầm Đồ Mai Huyền
Mã số thuế:

1301089564

Địa chỉ: Thửa đất số 609, tờ bản đồ số 28, ấp Thạnh An, Xã Thạnh Hải, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 609, To Ban Do So 28, Thanh An Hamlet, Thanh Hai Commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Thạnh Hải, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 06-03-2020

Công Ty TNHH Xăng Dầu Phước Long - Thuận Điền
Mã số thuế:

1301089557

Địa chỉ: Ấp 4 (thửa đất số 189, tờ bản đồ số 05), Xã Thuận Điền, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre
Address: Hamlet 4 (Thua Dat So 189, To Ban Do So 05), Thuan Dien Commune, Giong Trom District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thuận Điền, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sửa Xe Ô Tô Hữu Phước
Mã số thuế:

1301089476

Địa chỉ: Số 279B, ấp Phú Mỹ, Xã Phú Túc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Address: No 279B, Phu My Hamlet, Phu Tuc Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Phú Túc, Huyện Châu Thành, Bến Tre

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Công Nghệ Gia Đình Việt
Mã số thuế:

1301089405

Địa chỉ: Số 285B, Khu Phố 5, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Address: No 285B, Quarter 5, Phu Khuong Ward, Ben Tre City, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty TNHH Thuỷ Hải Sản Minh Hải
Mã số thuế:

1301089317

Địa chỉ: Thửa đất số 188, tờ bản đố số 54, Ấp 4 Cây Trôm, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
Address: Thua Dat So 188, To Ban Do So 54, 4 Cay Trom Hamlet, Binh Thoi Commune, Binh Dai District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Bến Tre

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Cửa Nhôm Kính Và Quảng Cáo Cát Tường Windows
Mã số thuế:

1301089444

Địa chỉ: 341B/3, ấp 3, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Address: 341 B/3, Hamlet 3, Son Dong Commune, Ben Tre City, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Công Nghệ Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Gia Đình
Mã số thuế:

1301089268

Địa chỉ: Số 8, tổ 15, ấp Bình Sơn, Xã Ngãi Đăng, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre
Address: No 8, Civil Group 15, Binh Son Hamlet, Ngai Dang Commune, Mo Cay Nam District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Ngãi Đăng, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Ngày thành lập: 27-02-2020

Công Ty TNHH Vân Đăng Phong
Mã số thuế:

1301089250

Địa chỉ: 340D Nguyễn văn Tư, khu phố Mỹ Tân, Phường 7, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Address: 340D Nguyen Van Tu, My Tan Quarter, Ward 7, Ben Tre City, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 7, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngày thành lập: 26-02-2020

Công Ty TNHH Tôn Thép Gỗ Hiệp Hưng
Mã số thuế:

1301089229

Địa chỉ: ấp Long An (thửa đất số 50, tờ bản đồ số 02), Xã Long Hòa, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
Address: Long An Hamlet (Thua Dat So 50, To Ban Do So 02), Long Hoa Commune, Binh Dai District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Xã Long Hòa, Huyện Bình Đại, Bến Tre

Ngày thành lập: 25-02-2020

Công Ty Cổ Phần Than Hoạt Tính Toàn Cầu Bến Tre
Mã số thuế:

1301088930

Địa chỉ: Số 214 Nguyễn Đình Chiểu, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Address: No 214 Nguyen Dinh Chieu, Phu Hung Commune, Ben Tre City, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngày thành lập: 25-02-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dừa Tâm Thi
Mã số thuế:

1301089236

Địa chỉ: Số 15, ấp Hòa Phú 2, Xã Định Thủy, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre
Address: No 15, Hoa Phu 2 Hamlet, Dinh Thuy Commune, Mo Cay Nam District, Ben Tre Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Định Thủy, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Ngày thành lập: 25-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp