Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Yên Trung- Huyện Yên Phong- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH NHẬT HƯNG
Mã số thuế:

2301057652

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Anh, Thôn Vọng Đông, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Nha Ong Nguyen Van Anh, Vong Dong Hamlet, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 26/11/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẤT CAO
Mã số thuế:

2301054796

Địa chỉ: Thôn Trung Lạc, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Trung Lac Hamlet, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DNA HOLDING
Mã số thuế:

2301054242

Địa chỉ: Lô CN 15-2, Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Lot CN 15-2, Yen Phong Mo Rong Industrial Zone, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10/10/2018

CÔNG TY TNHH FORMATEC
Mã số thuế:

2301051770

Địa chỉ: Lô CN6-2, KCN Yên Phong (khu mở rộng), xã Dũng Liệt, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Lot CN6-2, Yen Phong Industrial Zone (Khu MO RONG), Dung Liet Commune, Yen Trung Commune, Huyen Yen Phong, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07/09/2018

CÔNG TY TNHH MINH HIẾU CHAMPA3 BẮC NINH
Mã số thuế:

2301035761

Địa chỉ: Thôn Trần Xá, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Tran Xa Hamlet, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 24/07/2018

Công Ty TNHH Yongsung Electric Việt Nam
Mã số thuế:

2301033531

Địa chỉ: Lô CN07-4, Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot CN07-4, Yen Phong Mo Rong Industrial Zone, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 03-07-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN STSVN
Mã số thuế:

2301031492

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà văn phòng Halla, Lô CC2, KCN Yên Phong, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: 2nd Floor, Van Phong Halla Building, Lot CC2, Yen Phong Industrial Zone, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08/06/2018

CÔNG TY TNHH DV LINH VIỆT
Mã số thuế:

2301020966

 Điện thoại:

0947.911.290

Địa chỉ: NR Đỗ Văn Huấn), Thôn Trần Xá, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: NR Do Van Huan, Tran Xa Hamlet, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 06/03/2018

CÔNG TY TNHH KINH BẮC VINA
Mã số thuế:

2301017402

Địa chỉ: Khu đô thị mới ấp Đồn, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Moi Ap Don Urban Area, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18/01/2018

CÔNG TY TNHH LOGISVALLEY VINA
Mã số thuế:

2301012789

Địa chỉ: Lô CN7-10 và Lô CN 8-5, khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Lot CN7-10 Va Lo CN 8-5, Yen Phong Mo Rong Industrial Zone, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Warehouses and commodity storage)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21/12/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp