Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tam Giang- Huyện Yên Phong- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THẮNG THÀNH BẮC NINH
Mã số thuế:

2301056472

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Tam Giang , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Dong Hamlet, Tam Giang Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 09/11/2018

Công Ty Cổ Phần Việt Mỹ Bắc Ninh
Mã số thuế:

2301054179

Địa chỉ: Xóm Đình, Thôn Vọng Nguyệt, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Dinh Hamlet, Vong Nguyet Hamlet, Tam Giang Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08-10-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI THÀNH BẮC NINH
Mã số thuế:

2300946715

 Điện thoại:

0902.038.735

Địa chỉ: Thôn Như Nguyệt (NR Ngô Văn Lực), Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh
Address: NHU Nguyet Hamlet (NR NGO VAN LUC), Tam Giang Commune, Huyen Yen Phong, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 06/09/2016

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Az
Mã số thuế:

2300901986

 Điện thoại:

0986.970.111

Địa chỉ: NR Hoàng Như Tuấn, thôn Đông - Xã Tam Giang - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
Address: NR Hoang Nhu Tuan, Dong Hamlet, Tam Giang Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-12-2015

Công Ty TNHH Hương Liệu Và Phụ Gia Trần Hưng
Mã số thuế:

2300893830

 Điện thoại:

0936.016.585

Địa chỉ: NR: ông Trần Công Hưng) Thôn Đoài - Xã Tam Giang - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
Address: NR: Ong Tran Cong Hung, Doai Hamlet, Tam Giang Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13-08-2015

Công Ty TNHH Cầu Lộc Bắc Ninh
Mã số thuế:

2300855070

 Điện thoại:

(0222) 8500781

Địa chỉ: NR ông Nguyễn Bá Giang, Thôn Như Nguyệt - Xã Tam Giang - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
Address: NR Ong Nguyen Ba Giang, Nhu Nguyet Hamlet, Tam Giang Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08-08-2014

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đạt Gia Huy
Mã số thuế:

2300851284

 Điện thoại:

0973.502.836

Địa chỉ: Thôn Nguyệt Cầu (NR: Chu Văn Hải) - Xã Tam Giang - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
Address: Nguyet Cau Hamlet (NR: Chu VAN Hai), Tam Giang Commune, Huyen Yen Phong, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 16-06-2014