Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Dũng Liệt- Huyện Yên Phong- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DELI VIỆT NAM
Mã số thuế:

2301075570

Địa chỉ: Lô CN06-4 và CN13-2, KCN Yên Phong mở rộng, Xã Dũng Liệt , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Lot CN06-4 Va CN13-2, Yen Phong Mo Rong Industrial Zone, Dung Liet Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) (Producing office machines and equipment (except for computers and peripheral equipment of computers) )

Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 27/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HPC YÊN PHONG
Mã số thuế:

2301053954

Địa chỉ: Lô CN14-1, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), Xã Dũng Liệt , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Lot CN14-1, Yen Phong Industrial Zone (Khu MO RONG), Dung Liet Commune, Huyen Yen Phong, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại (Producing metal components)

Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08/10/2018

CÔNG TY TNHH NIIGATA VIỆT NAM
Mã số thuế:

2301051900

Địa chỉ: Lô CN6-1, khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), Xã Dũng Liệt , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Lot CN6-1, Yen Phong Industrial Zone (Khu MO RONG), Dung Liet Commune, Huyen Yen Phong, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10/09/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP KTG BẮC NINH
Mã số thuế:

2301051812

Địa chỉ: Lô CN13-1 tại khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot CN13, 1 Tai, Yen Phong Industrial Zone (Khu MO RONG), Dung Liet Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Producing motors, generators, electric transformers, electric distribution and control equipment )

Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07/09/2018

CÔNG TY TNHH SAO NAM VINA
Mã số thuế:

2301000952

Địa chỉ: NR ông Ngô Bá Đức, thôn Lạc Trung, Xã Dũng Liệt , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: NR Ong Ngo Ba Duc, Lac Trung Hamlet, Dung Liet Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Cung ứng lao động tạm thời (Provision of temporary labour)

Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13/12/2017

CÔNG TY TNHH TP VINA
Mã số thuế:

2300997910

Địa chỉ: Thôn Lạc Trung, Xã Dũng Liệt , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Lac Trung Hamlet, Dung Liet Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 01/11/2017

CÔNG TY TNHH LS KINH BẮC VIỆT NAM
Mã số thuế:

2300950937

 Điện thoại:

0915.577.105

Địa chỉ: NR Đào Sỹ Đạt) xóm Tháp, thôn Lạc Trung, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh
Address: NR Dao Sy Dat, Thap Hamlet, Lac Trung Hamlet, Dung Liet Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 26/10/2016

Công Ty TNHH Khoa Học Công Nghệ Nhân Anh
Mã số thuế:

2300899254

 Điện thoại:

0982.886.004

Địa chỉ: thuê nhà ông Nguyễn Duy Nam), Thôn Chân Lạc - Xã Dũng Liệt - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
Address: Thue Nha Ong Nguyen Duy Nam, Chan Lac Hamlet, Dung Liet Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 03-11-2015