Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Tiến- Huyện Yên Phong- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DIÊCH VUÊ VA THƯƠNG MẠI MINH HÂN
Mã số thuế:

2301022610

 Điện thoại:

0982.205.566

Địa chỉ: Xóm ấp, Thôn Thượng Thôn, Xã Đông Tiến , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Ap Hamlet, Thuong Thon Hamlet, Dong Tien Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21/03/2018

CÔNG TY TNHH TAY MẸ
Mã số thuế:

2301016092

Địa chỉ: NR ông Trương Văn Huyền, thôn ô Cách, Xã Đông Tiến , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: NR Ong Truong Van Huyen, O Cach Hamlet, Dong Tien Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08/01/2018

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Phúc Quý
Mã số thuế:

2300992327

Địa chỉ: Thôn Đông Xuyên, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Dong Xuyen Hamlet, Dong Tien Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21-08-2017

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ÁNH DƯƠNG VINA
Mã số thuế:

2300986161

 Điện thoại:

0352.888.666

Địa chỉ: Thôn ô Cách (NR: ông Trương Văn Huyền), Xã Đông Tiến , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: O CACH Hamlet (NR: ONG TRUONG VAN Huyen), Dong Tien Commune, Huyen Yen Phong, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 16/06/2017

Công Ty TNHH Huyền Chiên
Mã số thuế:

2300981854

Địa chỉ: NR Trương Văn Huyền) thôn Ô Cách, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: NR Truong Van Huyen, O Cach Hamlet, Dong Tien Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 27-04-2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Quang Anh
Mã số thuế:

2300981117

Địa chỉ: NR Trương Đức Quang, Đồng Thôn, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: NR Truong Duc Quang, Dong Thon, Dong Tien Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 20-04-2017

Công Ty TNHH Bắc Ninh Kinh Bắc
Mã số thuế:

2300980057

Địa chỉ: NR Trần Thị Thắng) Thôn Đồng Thôn, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: NR Tran Thi Thang, Dong Thon Hamlet, Dong Tien Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 12-04-2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Sản Xuất Trang Ngà
Mã số thuế:

2300979492

Địa chỉ: Thôn Đông Thái (NR Cao Văn Ngà), Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: DONG Thai Hamlet (NR Cao VAN NGA), Dong Tien Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-04-2017

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Anh Minh
Mã số thuế:

2300970891

Địa chỉ: Thôn Đông Thái (NR Trương Văn Truyền), Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: DONG Thai Hamlet (NR TRUONG VAN Truyen), Dong Tien Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of games and toys in specialized stores)

Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 03-01-2017

1 2 3 4 Tiếp