Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Thọ- Huyện Yên Phong- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ASIAN HAIR
Mã số thuế:

2301054588

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Duy Thiện, Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Nha Ong Nguyen Duy Thien, Dong Bich Hamlet, Dong Tho Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29/10/2018

Công Ty TNHH Di Technology
Mã số thuế:

2301026414

Địa chỉ: Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Cong Nghiep Da Nghe Dong Tho Cluster, Dong Tho Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 19-04-2018

Công Ty TNHH Vietnam Hair
Mã số thuế:

2301022628

Địa chỉ: Nr ông Nguyễn Đức Chung, thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Nr Ong Nguyen Duc Chung, Dong Bich Hamlet, Dong Tho Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21-03-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Gỗ Bắc Ninh
Mã số thuế:

2301019914

Địa chỉ: Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Dong Bich Hamlet, Dong Tho Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13-02-2018

Công Ty TNHH Nguyễn Văn Phát Đạt
Mã số thuế:

2301018879

Địa chỉ: Thôn Đông Bích (NR Nguyễn Văn Đạt), Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Dong Bich (Nr Nguyen Van Dat Hamlet, Dong Tho Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 05-02-2018

Công Ty TNHH Reco Việt Nam
Mã số thuế:

2301017875

Địa chỉ: CCN đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Ccn Da Nghe Dong Tho, Dong Tho Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 24-01-2018

Công Ty TNHH Hada Hair
Mã số thuế:

2301017667

Địa chỉ: NR Ông Tạ Xuân Đang) thôn Bích Động, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Nr Ong Ta Xuan Dang, Bich Dong Hamlet, Dong Tho Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 22-01-2018

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ TẠI BẮC NINH
Mã số thuế:

0102109239-008

 Điện thoại:

0976.188.834

Địa chỉ: Lô E15 + E16 + E17 Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Lot E15 + E16 + E17 Cum Cong Nghiep Da Nghe Dong Tho, Dong Tho Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống (Producing beverages)

Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29/05/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHÍ AN HAIR
Mã số thuế:

2300983548

 Điện thoại:

0912.751.991

Địa chỉ: NR Tạ Xuân Tuấn) thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Nr Ta Xuan Tuan, Dong Bich Hamlet, Dong Tho Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18/05/2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp