Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đồng Nguyên- Thị xã Từ Sơn- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Nồi Hơi Đức Thọ
Mã số thuế:

2300888358

 Điện thoại:

0977.626.362

Địa chỉ: Thôn Tam Lư (NR: Bùi Ngọc Bái) - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh
Address: Tam Lu (Nr: Bui Ngoc Bai Hamlet, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) (Producing boilers (except for central boilers))

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 22-05-2015

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Hưng Quang
Mã số thuế:

2300887562

 Điện thoại:

0904.846.398

Địa chỉ: NR ông Nguyễn Đắc Quang) khu phố Tam Lư - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh
Address: Nr Ong Nguyen Dac Quang, Tam Lu Quarter, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08-05-2015

Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Và Thương Mại Xuân Quỳnh
Mã số thuế:

2300887192

 Điện thoại:

0982.146.939

Địa chỉ: NR Đỗ Hoàng Ngân) Khu phố Vĩnh Kiều 3 - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh
Address: Nr Do Hoang Ngan, Vinh Kieu 3 Quarter, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 27-04-2015

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Tổng Hợp Thành Lợi
Mã số thuế:

2300884843

 Điện thoại:

0912.127.535

Địa chỉ: NR: Nguyễn Văn Thọ)- Khu phố 3 Cẩm Giang - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh
Address: Nr: Nguyen Van Tho, 3 Cam Giang Quarter, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 30-03-2015

Công ty TNHH Curious Seiki Việt Nam (Nộp thay)
Mã số thuế:

2300884603

 Điện thoại:

(0222) 3734294

Địa chỉ: Lô 3, TS 25, Khu công nghiệp Tiên Sơn - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh
Address: Lot 3, Ts 25, Tien Son Industrial Zone, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động tài chính khác (Other financial operations)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 26-03-2015

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng Tín Phát
Mã số thuế:

2300883085

 Điện thoại:

0917.653.998

Địa chỉ: NR Nguyễn Xuân Đán) Phố Viềng - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh
Address: Nr Nguyen Xuan Dan, Vieng Street, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13-03-2015

Công Ty TNHH Vận Tải Và Xây Dựng Minh Tuấn
Mã số thuế:

2300864685

 Điện thoại:

0947.667.275

Địa chỉ: NR: Nguyễn Văn Đông, Khu phố 4, Cẩm Giang - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh
Address: Nr: Nguyen Van Dong, Quarter 4, Cam Giang, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 01-12-2014

Công Ty CP Thìn Thịnh
Mã số thuế:

2300856733

Địa chỉ: NR ông Nguyễn Đình Thi) Khu 2 - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh
Address: Nr Ong Nguyen Dinh Thi) Khu 2, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 09-09-2014

Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Tải Thiên Hà
Mã số thuế:

2300856469

 Điện thoại:

0913.326.196

Địa chỉ: NR bà Trần Thu Hà) K18, khu đô thị Phú Điền - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh
Address: Nr Ba Tran Thu Ha) K18, Phu Dien Urban Area, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 06-09-2014

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Dụng Cụ Ngũ Kim Yetits
Mã số thuế:

2300855384

 Điện thoại:

0913.235.188

Địa chỉ: khu phố Lễ Xuyên - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh
Address: Le Xuyen Quarter, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 15-08-2014

Văn Phòng Đại Diện Tại Bắc Ninh - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Chuyển Quốc Tế Và Thương Mại Vinh Vân
Mã số thuế:

0305024358-005

 Điện thoại:

(028) 38447480

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà văn phòng trung tâm logistics ICD Tiên Sơn, - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh
Address: 4th Floor, Van Phong Trung Tam Logistics Icd Tien Son Building, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07-07-2014

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nhật Đăng
Mã số thuế:

2300847337

 Điện thoại:

0913.846.983

Địa chỉ: NR ông Nguyễn Hữu Chính, Khu phố Nguyễn - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh
Address: Nr Ong Nguyen Huu Chinh, Nguyen Quarter, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18-04-2014

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Atlantic Chi Nhánh Từ Sơn
Mã số thuế:

2300775788-001

 Điện thoại:

0968.514.098

Địa chỉ: Thửa số 24, bản đồ số 92 Khu đô thị Đồng Nguyên - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh
Address: Thua So 24, Do So 92 Hamlet, Dong Nguyen Urban Area, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 02-04-2014

Công Ty TNHH Thương Mại Gốm Sứ Ohio Trade
Mã số thuế:

2300835606

 Điện thoại:

0947.741.006

Địa chỉ: NR Bà: Nguyễn Thị Trang, Phố Vĩnh Kiều Bé - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh
Address: Nr Ba: Nguyen Thi Trang, Vinh Kieu Be Street, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác (Producing other ceramic products)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18-03-2014