Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đồng Nguyên- Thị xã Từ Sơn- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH PLANARS
Mã số thuế:

2301017963

Địa chỉ: TS21 KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh
Address: TS21, Tien Son Industrial Zone, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học (Repairing electronic and optical equipment)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29/01/2018

Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Bảo Đạt
Mã số thuế:

2301016712

Địa chỉ: NR Ông Ngô Xuân Sơn, Khu phố Vĩnh Kiều II, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: NR Ong Ngo Xuan Son, Vinh Kieu Ii Quarter, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-01-2018

Công Ty TNHH Libra Holdings
Mã số thuế:

2301016737

Địa chỉ: Số nhà R52, khu Phú Điền, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No R52, Khu Phu Dien, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-01-2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HÙNG SƠN
Mã số thuế:

2301015726

Địa chỉ: Khu phố Vĩnh Kiều 1, Phường Đồng Nguyên , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh
Address: Vinh Kieu 1 Quarter, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 02/01/2018

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Hanaka Việt Nam
Mã số thuế:

2301012877

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hanaka, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Hanaka Industrial Zone, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Producing motors, generators, electric transformers, electric distribution and control equipment )

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 22-12-2017

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Đăng Việt Nam
Mã số thuế:

2300999900

Địa chỉ: Khu phố Tam Lư, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Tam Lu Quarter, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21-11-2017

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TUẤN PHÁT
Mã số thuế:

2300999347

Địa chỉ: Khu phố 6 Cẩm Giang, Phường Đồng Nguyên , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh
Address: 6 Cam Giang Quarter, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 15/11/2017

Công Ty TNHH Dongbu Vina
Mã số thuế:

2300996025

Địa chỉ: Nhà số 29, đường Lý Thánh Tông, khu đô thị Đồng Nguyên (thuê nhà hộ kinh doanh Nguyễn Văn Mỵ), Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 29, Ly Thanh Tong Street, Dong Nguyen Urban Area (Thue NHA HO Kinh Doanh Nguyen VAN MY), Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 06-10-2017

CÔNG TY TNHH NOR FEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH
Mã số thuế:

0313607071-001

 Điện thoại:

0914.511.109

Địa chỉ: Khu phố Vĩnh Kiều 2, Phường Đồng Nguyên , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh
Address: Vinh Kieu 2 Quarter, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 02/10/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 2K - CHI NHÁNH BẮC NINH
Mã số thuế:

0107302878-001

 Điện thoại:

0354.626.262

Địa chỉ: Khu đô thị Phú Điền, Phường Đồng Nguyên , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh
Address: Phu Dien Urban Area, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 27/09/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ MINH PHONG
Mã số thuế:

0106094939-001

 Điện thoại:

0976464412; 0986344395

Địa chỉ: Số 676 Phố Mới, Phường Đồng Nguyên , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh
Address: No 676, Moi Street, Dong Nguyen Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31/08/2017