Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Châu Khê- Thị xã Từ Sơn- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÉP ĐẠI BẢO AN
Mã số thuế:

2301054549

Địa chỉ: Nhà riêng ông Phạm Văn Đĩnh, Khu phố Đa Hội, Phường Châu Khê , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh
Address: Nha Rieng Ong Pham Van Dinh, Da Hoi Quarter, Chau Khe Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 12/10/2018

CÔNG TY TNHH THÉP NHẬT TRANG
Mã số thuế:

2301054570

Địa chỉ: Nhà riêng ông Lưu Quang Phước, Khu phố Đa Hội, Phường Châu Khê , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh
Address: Nha Rieng Ong Luu Quang Phuoc, Da Hoi Quarter, Chau Khe Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 12/10/2018

CÔNG TY TNHH THÉP MINH ĐĂNG
Mã số thuế:

2301035673

Địa chỉ: Thửa 51, Cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh
Address: Thua 51, Cong Nghiep Chau Khe Cluster, Chau Khe Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 25/07/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM CƯỜNG
Mã số thuế:

2301033806

Địa chỉ: Số 142, Đường Lý Thường Kiệt, Khu phố Trịnh Xá, Phường Châu Khê , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh
Address: No 142, Ly Thuong Kiet Street, Trinh Xa Quarter, Chau Khe Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 05/07/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÁT ANH VŨ
Mã số thuế:

2301032792

Địa chỉ: Số nhà 103, Đường Lý Thường Kiệt, Khu phố Trịnh Xá, Phường Châu Khê , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh
Address: No 103, Ly Thuong Kiet Street, Trinh Xa Quarter, Chau Khe Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 25/06/2018

Công Ty TNHH Thép Kim Thịnh
Mã số thuế:

2301031975

Địa chỉ: NR Trần Mạnh Sỹ ) Khu phố Đa Hội, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: NR Tran Manh Sy, Da Hoi Quarter, Chau Khe Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18-06-2018