Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Lạc Vệ- Huyện Tiên Du- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH KK NEW
Mã số thuế:

2301077948

Địa chỉ: Thôn Hộ Vệ, Xã Lạc Vệ , Huyện Tiên Du , Bắc Ninh
Address: Ho Ve Hamlet, Lac Ve Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 09/01/2019

Công Ty TNHH Nhân Hòa Vina
Mã số thuế:

2301055052

Địa chỉ: Thôn An Động (NR Ông Đặng Đình Giáp), Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Address: An DONG Hamlet (NR ONG DANG DINH Giap), Lac Ve Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18-10-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY LẮP ĐỨC DOANH
Mã số thuế:

2301036860

Địa chỉ: Phố Lạc Vệ (NR Nguyễn Thị Lan), Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Address: LAC VE Street (NR Nguyen THI Lan), Lac Ve Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08/08/2018

Công Ty TNHH Pt Tech Vina
Mã số thuế:

2301036081

Địa chỉ: Đội 7, thôn An Động (Nhà riêng Ông Nguyễn Duy Giới), Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Hamlet 7, An Dong Hamlet (NHA Rieng ONG Nguyen Duy Gioi), Lac Ve Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 30-07-2018

Công Ty TNHH Naruto
Mã số thuế:

2301032739

Địa chỉ: Thôn An Động ( nhà riêng Ông Nguyễn Văn Thục), Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Address: An DONG Hamlet (NHA Rieng ONG Nguyen VAN THUC), Lac Ve Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 26-06-2018

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TIẾN DŨNG
Mã số thuế:

2301031728

Địa chỉ: Thôn An Động, Xã Lạc Vệ , Huyện Tiên Du , Bắc Ninh
Address: An Dong Hamlet, Lac Ve Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13/06/2018

Công Ty TNHH Ctk Vina
Mã số thuế:

2301028203

Địa chỉ: NR ông Nguyễn Quang Diện, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Address: NR Ong Nguyen Quang Dien, Lac Ve Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07-05-2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp