Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tiên Du- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SH HITECH
Mã số thuế:

2301080122

 Điện thoại:

Địa chỉ: Nhà riêng bà Nguyễn Thị Phương, Thôn Chè, Xã Liên Bão , Huyện Tiên Du , Bắc Ninh
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 28/01/2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG CTN BẮC NINH
Mã số thuế:

2301079222

Địa chỉ: NR bà Vũ Thị Minh Lục, thôn Hoài Thị, Xã Liên Bão , Huyện Tiên Du , Bắc Ninh
Address: NR Ba Vu Thi Minh Luc, Hoai Thi Hamlet, Lien Bao Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH GUANGBO VIỆT NAM
Mã số thuế:

2301078405

Địa chỉ: Lô C8-1 và lô C8-2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn , Huyện Tiên Du , Bắc Ninh
Address: Lot C8-1 Va Lo C8-2, Dai Dong - Hoan Son Industrial Zone, Hoan Son Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH DONGHE TECH
Mã số thuế:

2301077955

Địa chỉ: Thôn Đình Cả, Xã Nội Duệ , Huyện Tiên Du , Bắc Ninh
Address: Dinh Ca Hamlet, Noi Due Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa máy móc, thiết bị (Repairing machines and equipment)

Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH KK NEW
Mã số thuế:

2301077948

Địa chỉ: Thôn Hộ Vệ, Xã Lạc Vệ , Huyện Tiên Du , Bắc Ninh
Address: Ho Ve Hamlet, Lac Ve Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH JUNGHO VIỆT NAM
Mã số thuế:

2301078003

Địa chỉ: Đường N2-4, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn , Huyện Tiên Du , Bắc Ninh
Address: N2-4 Street, Dai Dong - Hoan Son Industrial Zone, Hoan Son Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚC STAR
Mã số thuế:

2301077377

Địa chỉ: Thôn Ngang Nội (Nhà riêng Bà Nguyễn Thị Chang), Xã Hiên Vân , Huyện Tiên Du , Bắc Ninh
Address: Ngang Noi Hamlet (NHA Rieng BA Nguyen THI Chang), Hien Van Commune, Huyen Tien Du, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Hiên Vân, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp