Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Song Liễu- Huyện Thuận Thành- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG GIA THUẬN THÀNH
Mã số thuế:

2301024907

Địa chỉ: Thôn Liễu Khê, Xã Song Liễu , Huyện Thuận Thành , Bắc Ninh
Address: Lieu Khe Hamlet, Song Lieu Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10/04/2018

Công Ty TNHH Enloza
Mã số thuế:

2300991323

Địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm, Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Ngoc Lam Hamlet, Song Lieu Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08-08-2017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KINH BẮC VIỆT NAM
Mã số thuế:

2300980995

 Điện thoại:

0901.332.268

Địa chỉ: Số 8, km 19, tỉnh lộ 283, Thôn Hữu Khê, Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh
Address: No 8, KM 19, Tinh Lo 283, Huu Khe Hamlet, Song Lieu Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21/04/2017

Công Ty TNHH Thành Thịnh
Mã số thuế:

2300376550

 Điện thoại:

(0222) 3609473

Địa chỉ: Thôn Liễu Khê - Xã Song Liễu - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Lieu Khe Hamlet, Song Lieu Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 26-02-2009

Công Ty TNHH Jkmt Việt Nam
Mã số thuế:

2300897828

 Điện thoại:

0973.384.056

Địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm (NR Nguyễn Hữu Hiện) - Xã Song Liễu - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: NGOC LAM Hamlet (NR Nguyen Huu Hien), Song Lieu Commune, Huyen Thuan Thanh, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14-10-2015

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất An Hưng Phát
Mã số thuế:

2300886488

 Điện thoại:

(0238) 3145668

Địa chỉ: NR: Nguyễn Thị Mỳ, Thôn Liễu Khê - Xã Song Liễu - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: NR: Nguyen Thi My, Lieu Khe Hamlet, Song Lieu Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17-04-2015

Công Ty TNHH Nhựa Lâm Thảo
Mã số thuế:

2300834909

 Điện thoại:

0982.503.378

Địa chỉ: NR: Giám Đốc ông Lê Tuấn Lâm, thôn Ngọc Lâm - Xã Song Liễu - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: NR: Giam Doc Ong Le Tuan Lam, Ngoc Lam Hamlet, Song Lieu Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 12-03-2014

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Thương Mại Chung Hiếu - Chi Nhánh Bắc Ninh
Mã số thuế:

0106321412-001

 Điện thoại:

0904.364.476

Địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm - Xã Song Liễu - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Ngoc Lam Hamlet, Song Lieu Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21-10-2013

Công Ty TNHH Thương Mại Đại Nghĩa Thuận Thành
Mã số thuế:

2300783919

 Điện thoại:

0979.557.095

Địa chỉ: Thôn Liễu Khê - Xã Song Liễu - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Lieu Khe Hamlet, Song Lieu Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 01-08-2013

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mạnh Phát
Mã số thuế:

2300328846

 Điện thoại:

0983.513.586

Địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm - Xã Song Liễu - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Ngoc Lam Hamlet, Song Lieu Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 15-04-2008