Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ninh Xá- Huyện Thuận Thành- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH KGT VIỆT NAM
Mã số thuế:

2301051308

Địa chỉ: Bãi Chè, Xã Ninh Xá , Huyện Thuận Thành , Bắc Ninh
Address: Bai Che, Ninh Xa Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 04/09/2018

CÔNG TY TNHH BLUE KINH BẮC
Mã số thuế:

2301037896

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, Xã Ninh Xá , Huyện Thuận Thành , Bắc Ninh
Address: Bui Xa Hamlet, Ninh Xa Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21/08/2018

Công Ty TNHH Ninh Xá
Mã số thuế:

2301018893

Địa chỉ: Thôn Dư Xá, Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Du Xa Hamlet, Ninh Xa Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 05-02-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Sơn Thành
Mã số thuế:

2300976928

Địa chỉ: Chủ hộ thuê Nguyễn Thị Vân): thôn Dư Xá, Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Chu Ho Thue Nguyen Thi Van, Du Xa Hamlet, Ninh Xa Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 15-03-2017

Công Ty Cổ Phần Taxi Lan Anh
Mã số thuế:

2300882317

 Điện thoại:

0906.111.868

Địa chỉ: NR: ông Trần Văn Tại), thôn Phủ - Xã Ninh Xá - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: NR: Ong Tran Van Tai, Phu Hamlet, Ninh Xa Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 05-03-2015

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nhất Long Bắc Ninh
Mã số thuế:

2300859759

 Điện thoại:

0933.332.054

Địa chỉ: NR: Nguyễn Văn Long), thôn Dư Xá - Xã Ninh Xá - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: NR: Nguyen Van Long, Du Xa Hamlet, Ninh Xa Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 22-10-2014

Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Mã số thuế:

2300788480

 Điện thoại:

(0222) 3866644

Địa chỉ: Xã Ninh Xá - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Ninh Xa Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 02-11-2013

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Duy Tài
Mã số thuế:

2300788307

 Điện thoại:

(0222) 3866652

Địa chỉ: NR: Nguyễn Thị Liên) Phố Mới - Xã Ninh Xá - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: NR: Nguyen Thi Lien, Moi Street, Ninh Xa Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 28-10-2013

Công Ty TNHH Quý Yến
Mã số thuế:

2300783683

 Điện thoại:

0915.832.488

Địa chỉ: Thôn Thiện - Xã Ninh Xá - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Thien Hamlet, Ninh Xa Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 24-07-2013