Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ngũ Thái- Huyện Thuận Thành- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Phạm Đình
Mã số thuế:

2300972070

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá (NR Phạm Đình Lan), Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Bui XA Hamlet (NR PHAM DINH Lan), Ngu Thai Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-01-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG YÊN VIỆT
Mã số thuế:

2300949579

 Điện thoại:

0969.182.999

Địa chỉ: Thôn Cửu Yên (NR Lê Sỹ Tiến), Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh
Address: Cuu Yen Hamlet (NR LE SY Tien), Ngu Thai Commune, Huyen Thuan Thanh, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11/10/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ CHÂU DUY PHÁT BẮC NINH
Mã số thuế:

2300937830

 Điện thoại:

0912.612.135

Địa chỉ: Thôn Cửu Yên (Thửa 294, tờ bản đồ số 5), Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh
Address: Cuu Yen Hamlet (Thua 294, To Ban Do So 5), Ngu Thai Commune, Huyen Thuan Thanh, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10/05/2016

Công Ty TNHH Sản Xuất Cống Bê Tông Toàn Phát
Mã số thuế:

2300894129

 Điện thoại:

0988.311.840

Địa chỉ: Thôn Cửu Yên (NR: Lê Sỹ Tuân) - Xã Ngũ Thái - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Cuu Yen Hamlet (NR: LE SY Tuan), Ngu Thai Commune, Huyen Thuan Thanh, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 19-08-2015

Công Ty Cổ Phần Nông Sản Xanh Giang Nam - Chi Nhánh Bắc Ninh
Mã số thuế:

0106394467-001

 Điện thoại:

(024) 35655298

Địa chỉ: Trang Trại xanh Giang Nam (Phạm Thế Hoằng) - Xã Ngũ Thái - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Trang Trai Xanh Giang Nam (PHAM THE Hoang), Ngu Thai Commune, Huyen Thuan Thanh, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 27-06-2014

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Chiến Công
Mã số thuế:

2300784246

 Điện thoại:

0983.729.934

Địa chỉ: Thôn Cửu Yên - Xã Ngũ Thái - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Cuu Yen Hamlet, Ngu Thai Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Repairing and maintaining means of transport (except for motorcycles, automobiles, motorbikes and other motor vehicles) )

Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07-08-2013

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Khoáng Sản Hoàng Sơn
Mã số thuế:

2300721285

 Điện thoại:

0913.413.888

Địa chỉ: Thôn Tứ Cờ - Xã Ngũ Thái - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Tu Co Hamlet, Ngu Thai Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 09-04-2012

Công Ty TNHH Một Thành Viên Rối Nước Thuận Thành
Mã số thuế:

2300533997

 Điện thoại:

(0222) 3796558

Địa chỉ: Thôn Đồng Ngư - Xã Ngũ Thái - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Dong Ngu Hamlet, Ngu Thai Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 05-03-2010

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bảo Hộ Lao Động Thuận Thành
Mã số thuế:

2300512852

 Điện thoại:

(0222) 3796574

Địa chỉ: Thôn Đồng Ngư - Xã Ngũ Thái - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Dong Ngu Hamlet, Ngu Thai Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17-11-2009