Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đình Tổ- Huyện Thuận Thành- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Minano Việt Nam
Mã số thuế:

2301019551

Địa chỉ: NR Nguyễn Văn Hiệp, Thôn Đại Trạch, Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Address: NR Nguyen Van Hiep, Dai Trach Hamlet, Dinh To Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 09-02-2018

Công Ty TNHH Chằm Chỉ
Mã số thuế:

2301008126

Địa chỉ: Đại Trạch, Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Dai Trach, Dinh To Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18-12-2017

Công Ty TNHH Sen Vòi Vt-boca Việt Thái
Mã số thuế:

2300983178

Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ (NR Nguyễn Quang Đắc), Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Address: PHU MY Hamlet (NR Nguyen Quang DAC), Dinh To Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 15-05-2017

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Bắc Cực
Mã số thuế:

2300980681

Địa chỉ: Thôn Đại Trạch (NR Nguyễn Văn Hữu), Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Dai TRACH Hamlet (NR Nguyen VAN Huu), Dinh To Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18-04-2017

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ HƯNG THỊNH
Mã số thuế:

2300939027

 Điện thoại:

0947.539.588

Địa chỉ: Nhà riêng ông Nguyễn Văn Hải - Thôn Đại Trạch, Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh
Address: Nha Rieng Ong Nguyen Van Hai, Dai Trach Hamlet, Dinh To Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Thu gom rác thải không độc hại (Collecting harmless waste)

Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 23/05/2016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO TOÀN
Mã số thuế:

2300938721

 Điện thoại:

0912.641.113

Địa chỉ: NR ông Nguyễn Văn Thắng) Thôn Đại Trạch, Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh
Address: NR Ong Nguyen Van Thang, Dai Trach Hamlet, Dinh To Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chuẩn bị mặt bằng (Preparing construction sites)

Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17/05/2016

Công Ty TNHH Giao Dục Và Nhân Lực Quốc Tế Iem
Mã số thuế:

2300932494

 Điện thoại:

0971.437.112

Địa chỉ: NR Nguyễn Văn Đường) Thôn Đại Trạch - Xã Đình Tổ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: NR Nguyen Van Duong, Dai Trach Hamlet, Dinh To Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 03-03-2016

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng An Mỹ
Mã số thuế:

2300896662

 Điện thoại:

(0227) 6000045

Địa chỉ: NR: ông Nguyễn Trí Khương, Thôn Phú Mỹ - Xã Đình Tổ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: NR: Ong Nguyen Tri Khuong, Phu My Hamlet, Dinh To Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 01-10-2015

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Dệt May Phú Sơn
Mã số thuế:

2300893277

 Điện thoại:

0913.522.742

Địa chỉ: NR: ông Trần Xuân Sơn), thôn Đại Trạch - Xã Đình Tổ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: NR: Ong Tran Xuan Son, Dai Trach Hamlet, Dinh To Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07-08-2015

Công Ty Cổ Phần Dụng Cụ Cnc
Mã số thuế:

2300887097

 Điện thoại:

(0222) 3788732

Địa chỉ: NR ông Nguyễn Văn Bắc) Thôn Đại Trạch - Xã Đình Tổ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: NR Ong Nguyen Van Bac, Dai Trach Hamlet, Dinh To Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 27-04-2015

Công Ty TNHH Quang Biết
Mã số thuế:

2300763694

 Điện thoại:

0974.178.220

Địa chỉ: Xóm 15, thôn Đại Trạch - Xã Đình Tổ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Hamlet 15, Dai Trach Hamlet, Dinh To Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 06-12-2012