Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Bình- Huyện Thuận Thành- Bắc Ninh

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng ánh Dương tại Bắc Ninh
Mã số thuế:

0104002996-001

 Điện thoại:

(0222) 3782888

Địa chỉ: Thôn Yên Ngô - Xã An Bình - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Yen Ngo Hamlet, An Binh Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-06-2010

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hàm Rồng - Chi nhánh Bắc Ninh
Mã số thuế:

0102527356-001

 Điện thoại:

(0222) 2878787

Địa chỉ: Đường tỉnh lộ 282, thôn Thượng Vũ - Xã An Bình - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Duong, Tinh Lo 282, Thuong Vu Hamlet, An Binh Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải đường bộ khác (Other road transport)

Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 01-06-2010

Trường THCS An Bình
Mã số thuế:

2300305912

Địa chỉ: Xã An Bình - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: An Binh Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 03-07-2007

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị
Mã số thuế:

0900218714

 Điện thoại:

0904.663.566

Địa chỉ: Thôn Đầm Dê - Xã An Bình - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Dam De Hamlet, An Binh Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13-11-2003