Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Bình- Huyện Thuận Thành- Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN AN BÌNH
Mã số thuế:

2301056592

Địa chỉ: Thôn Nghi Khúc, Xã An Bình , Huyện Thuận Thành , Bắc Ninh
Address: Nghi Khuc Hamlet, An Binh Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 09/11/2018

Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xintai
Mã số thuế:

2301036518

Địa chỉ: Lô CN-32.3, khu công nghiệp Thuận Thành II, Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot CN-32.3, Thuan Thanh Ii Industrial Zone, An Binh Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (Produce other products from rubber)

Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 03-08-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại An Đức
Mã số thuế:

2300977167

Địa chỉ: NR Nguyễn Bá Hào) đội 19- thôn Yên Ngô, Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Address: NR Nguyen Ba Hao) Doi 19, Yen Ngo Hamlet, An Binh Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17-03-2017

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quang Minh Phúc
Mã số thuế:

2300892562

 Điện thoại:

(0212) 2505346

Địa chỉ: Thôn Nghi Khúc (NR: Nguyễn Thị Giang) - Xã An Bình - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Nghi KHUC Hamlet (NR: Nguyen THI Giang), An Binh Commune, Huyen Thuan Thanh, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 28-07-2015

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Nông Sản Bình Minh
Mã số thuế:

2300891907

 Điện thoại:

0989.483.555

Địa chỉ: NR: ông Nguyễn Viết Hùng, thôn Đường - Xã An Bình - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: NR: Ong Nguyen Viet Hung, Duong Hamlet, An Binh Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 16-07-2015

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Thuận
Mã số thuế:

2300887932

 Điện thoại:

0973.672.123

Địa chỉ: NR ông Lê Danh Đại) Thôn Giữa - Xã An Bình - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: NR Ong Le Danh Dai, Giua Hamlet, An Binh Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14-05-2015

Công Ty TNHH Đồng Mỹ Nghệ Lập Mây
Mã số thuế:

2300887812

 Điện thoại:

(0222) 3782065

Địa chỉ: Thôn Nghi Khúc (NR: Nguyễn Đình Lập) - Xã An Bình - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Nghi KHUC Hamlet (NR: Nguyen DINH LAP), An Binh Commune, Huyen Thuan Thanh, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13-05-2015

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Thủy Kiên
Mã số thuế:

2300884240

 Điện thoại:

0919.861.700

Địa chỉ: NR: NGUYễN CôNG KIêN - Thôn Yên Ngô - Xã An Bình - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: NR: Nguyen Cong Kien, Yen Ngo Hamlet, An Binh Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 24-03-2015

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Minh Huy
Mã số thuế:

2300783186

 Điện thoại:

0983.353.554

Địa chỉ: Thôn Yên Ngô - Xã An Bình - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Yen Ngo Hamlet, An Binh Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 19-07-2013

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Trường Anh Bắc Ninh
Mã số thuế:

2300744797

 Điện thoại:

0912.000.059

Địa chỉ: Đường 282 thôn Thượng Vũ - Xã An Bình - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Street 282, Thuong Vu Hamlet, An Binh Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13-07-2012

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại An Bình Thuận Thành
Mã số thuế:

2300668546

 Điện thoại:

(0222) 3728828

Địa chỉ: Đường tỉnh lộ 282, Thôn Thượng Vũ - Xã An Bình - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Duong, Tinh Lo 282, Thuong Vu Hamlet, An Binh Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 30-08-2011