Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Việt Thống- Huyện Quế Võ- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Như Nguyệt
Mã số thuế:

2300987662

Địa chỉ: Thôn Thống Thượng, Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Thong Thuong Hamlet, Viet Thong Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 03-07-2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Gia Huy
Mã số thuế:

2300977625

Địa chỉ: Thôn Thống Hạ (NR Bùi Xuân Đúng), Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: THONG HA Hamlet (NR Bui Xuan DUNG), Viet Thong Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21-03-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Lương Hải
Mã số thuế:

2300834899

 Điện thoại:

0974.081.666

Địa chỉ: Thôn Thống Thưởng (NR ông: Nguyễn Văn Nhường) - Xã Việt Thống - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Address: THONG THUONG Hamlet (NR ONG: Nguyen VAN NHUONG), Viet Thong Commune, Huyen Que Vo, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 12-03-2014

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tây Hoàng Việt
Mã số thuế:

2300788508

 Điện thoại:

0944.101.828

Địa chỉ: Thôn Việt Hưng (NR: Ngô Thế Hoàng) - Xã Việt Thống - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Address: Viet HUNG Hamlet (NR: NGO THE Hoang), Viet Thong Commune, Huyen Que Vo, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 04-11-2013

Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Đức Sơn Bắc Ninh
Mã số thuế:

2300629201

 Điện thoại:

(0214) 6505682

Địa chỉ: Thôn Thống Thượng - Xã Việt Thống - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Address: Thong Thuong Hamlet, Viet Thong Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29-01-2011