Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phượng Mao- Huyện Quế Võ- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DƯƠNG MINH SƠN
Mã số thuế:

2301077137

Địa chỉ: Thôn Mao Trung, Xã Phượng Mao , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: Mao Trung Hamlet, Phuong Mao Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI HÒA BÌNH
Mã số thuế:

2301055937

Địa chỉ: Quốc lộ 18, Thôn Mao Dộc, Xã Phượng Mao , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: Highway 18, Mao Doc Hamlet, Phuong Mao Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 30/10/2018

CÔNG TY TNHH MÁY CƠ KHÍ JIERUI (VIỆT NAM)
Mã số thuế:

2301031679

Địa chỉ: Km 9, quốc lộ 18, thôn Mao Dộc, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Km 9, Highway 18, Mao Doc Hamlet, Phuong Mao Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11/06/2018

CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CHÍNH XÁC YIZUMI (VIỆT NAM)
Mã số thuế:

2301026407

Địa chỉ: Thôn Mao Dộc, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Mao Doc Hamlet, Phuong Mao Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18/04/2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp