Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phương Liễu- Huyện Quế Võ- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Juju
Mã số thuế:

2301089206

Địa chỉ: NR Ông Nguyễn Tài Khích, Thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: NR Ong Nguyen Tai Khich, Giang Lieu Hamlet, Phuong Lieu Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 25-04-2019

Công Ty TNHH Dht Vina
Mã số thuế:

2301084208

Địa chỉ: Lô G14, đường G1C, Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot G14, G1C Street, Que Vo Mo Rong Industrial Zone, Phuong Lieu Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14-03-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH BÌNH BẮC NINH
Mã số thuế:

2301074626

Địa chỉ: Thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: Giang Lieu Hamlet, Phuong Lieu Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 24/12/2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Thương Mại Việt Anh
Mã số thuế:

2301056761

Địa chỉ: Số 268 thôn Hà Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 268, Ha Lieu Hamlet, Phuong Lieu Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 23-11-2018

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ LEAD TECH VINA
Mã số thuế:

2301056465

Địa chỉ: Thuê NX Công ty Phú Thái), KCN Quế Võ (khu mở rộng), Xã Phương Liễu , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: Thue NX Cong Ty Phu Thai, Que Vo Industrial Zone (Khu MO RONG), Phuong Lieu Commune, Huyen Que Vo, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08/11/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TOÀN NGA
Mã số thuế:

2301054154

Địa chỉ: Thôn Do Nha, Xã Phương Liễu , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: Do Nha Hamlet, Phuong Lieu Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 09/10/2018

Công Ty TNHH Tht Global Vina
Mã số thuế:

2301053224

Địa chỉ: NX05, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: NX05, Que Vo Industrial Zone (Khu VUC MO RONG), Phuong Lieu Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 26-09-2018

CÔNG TY TNHH HNI TECHIN VIỆT NAM
Mã số thuế:

2301052781

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: Que VO Industrial Zone (Khu VUC MO RONG), Phuong Lieu Commune, Huyen Que Vo, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 19/09/2018

CÔNG TY TNHH QUẢNG AN VINA
Mã số thuế:

2301051594

Địa chỉ: Thôn Hà Liễu, Xã Phương Liễu , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: Ha Lieu Hamlet, Phuong Lieu Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 06/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp