Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nhân Hoà- Huyện Quế Võ- Bắc Ninh

Công Ty TNHH D-trans
Mã số thuế:

2301058423

Địa chỉ: Thôn Cung Kiệm (NR Nguyễn Thị Bến), Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Cung Kiem Hamlet (NR Nguyen THI BEN), Nhan Hoa Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê xe có động cơ (Motor vehicle lease)

Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 06-12-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TPR BẮC NINH
Mã số thuế:

2301031735

Địa chỉ: Thôn Cung Kiệm, Xã Nhân Hòa , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: Cung Kiem Hamlet, Nhan Hoa Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11/06/2018

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hkc
Mã số thuế:

2301029493

Địa chỉ: Thôn Bất Phí, Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Bat Phi Hamlet, Nhan Hoa Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17-05-2018

CÔNG TY TNHH GẠCH BÊ TÔNG LUẬN ĐỢI
Mã số thuế:

2301021286

 Điện thoại:

0902.176.136

Địa chỉ: NR ông Đào Văn Luận, Thôn Cung Kiệm, Xã Nhân Hòa , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: NR Ong Dao Van Luan, Cung Kiem Hamlet, Nhan Hoa Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08/03/2018

Công Ty TNHH Huang Jia Việt Nam
Mã số thuế:

2300974945

Địa chỉ: NR Nguyễn Đức Ước) thôn Cung Kiệm, Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: NR Nguyen Duc Uoc, Cung Kiem Hamlet, Nhan Hoa Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 20-02-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Huy Nghiệp
Mã số thuế:

2300954089

Địa chỉ: Thôn Cung Kiệm (NR Nguyễn Thị Hương), Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Cung Kiem Hamlet (NR Nguyen THI HUONG), Nhan Hoa Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 06-12-2016

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TUỆ MINH
Mã số thuế:

2300942968

 Điện thoại:

0936.908.477

Địa chỉ: Thôn Đồng Chuế (NR Nguyễn Văn Tuệ), Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh
Address: DONG Chue Hamlet (NR Nguyen VAN Tue), Nhan Hoa Commune, Huyen Que Vo, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14/07/2016

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ HOÀNG SƠN
Mã số thuế:

2300938376

 Điện thoại:

0977.272.876

Địa chỉ: NR ông Nguyễn Văn Tọa, Thôn Đồng Chuế, Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh
Address: NR Ong Nguyen Van Toa, Dong Chue Hamlet, Nhan Hoa Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 16/05/2016

Công Ty TNHH Đại Nam
Mã số thuế:

2300529327

 Điện thoại:

0936.867.555

Địa chỉ: Xóm 3 thôn Bất Phí - Xã Nhân Hòa - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Address: Hamlet 3, Bat Phi Hamlet, Nhan Hoa Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-01-2010

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Việt Thanh
Mã số thuế:

2300922954

 Điện thoại:

0983.912.243

Địa chỉ: NR ông Nguyễn Văn Tuấn, Thôn Cung Kiệm - Xã Nhân Hòa - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Address: NR Ong Nguyen Van Tuan, Cung Kiem Hamlet, Nhan Hoa Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29-12-2015

Công Ty TNHH Tự Động Hóa Thuận Thành
Mã số thuế:

2300917016

 Điện thoại:

0963.598.302

Địa chỉ: NR ông Nguyễn Văn Đông, Thôn Cung Kiệm - Xã Nhân Hòa - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Address: NR Ong Nguyen Van Dong, Cung Kiem Hamlet, Nhan Hoa Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21-12-2015