Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đào Viên- Huyện Quế Võ- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH NGHĨA
Mã số thuế:

2301075972

Địa chỉ: Thôn Đông Du Núi, Xã Đào Viên , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: Dong Du Nui Hamlet, Dao Vien Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ PHÁT
Mã số thuế:

2301018614

Địa chỉ: Thôn Găng, Xã Đào Viên , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: Gang Hamlet, Dao Vien Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 02/02/2018

Công Ty TNHH Vinstar Hc
Mã số thuế:

2301018131

Địa chỉ: Thôn Đông Du, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Dong Du Hamlet, Dao Vien Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 05-02-2018

CÔNG TY TNHH BẢO AN ĐÔNG DU
Mã số thuế:

2300949748

 Điện thoại:

(0239) 4282589

Địa chỉ: Thuê nhà ông Ngô Đình Dục) xóm Chợ, thôn Đông Du, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh
Address: Thue Nha Ong Ngo Dinh Duc, Cho Hamlet, Dong Du Hamlet, Dao Vien Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Agency for automobiles and other motor vehicles)

Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 12/10/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY TUẤN VIỆT
Mã số thuế:

2300947878

 Điện thoại:

0977.202.491

Địa chỉ: Thôn Cổng (NR Nguyễn Anh Tuấn), Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh
Address: CONG Hamlet (NR Nguyen Anh Tuan), Dao Vien Commune, Huyen Que Vo, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 20/09/2016

Công ty TNHH Thành Đạt
Mã số thuế:

2300241521

 Điện thoại:

(0212) 2863254

Địa chỉ: Thôn Đông Du, xã Đào Viên - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Address: Dong Du Hamlet, Dao Vien Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (Producing spare parts for motor vehicles and vehicle engines )

Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18-05-2004

1 2 3 4 Tiếp