Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bồng Lai- Huyện Quế Võ- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất Gạch Bê Tông Viên Hải
Mã số thuế:

2301024287

Địa chỉ: Đường 279, thôn Vũ Dương, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Street 279, Vu Duong Hamlet, Bong Lai Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 04-04-2018

Công Ty TNHH Thanh Long Quế Võ
Mã số thuế:

2301022716

Địa chỉ: NR Ông Phan Danh Tùng, thôn Vũ Dương, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Nr Ong Phan Danh Tung, Vu Duong Hamlet, Bong Lai Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 22-03-2018

Công Ty TNHH Hbl Vina
Mã số thuế:

2300941347

Địa chỉ: Thôn Vũ Dương (NR Trần Huy Hiến) - Xã Bồng Lai - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Address: Vu Duong (Nr Tran Huy Hien Hamlet, Bong Lai Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 27-06-2016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC TUYẾN
Mã số thuế:

2300939612

 Điện thoại:

(0222) 3628842

Địa chỉ: Thôn Vũ Dương (NR Trần Đình Bình), Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh
Address: Vu Duong (Nr Tran Dinh Binh Hamlet, Bong Lai Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31/05/2016

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Tuấn
Mã số thuế:

2300899617

 Điện thoại:

(0237) 3188253

Địa chỉ: NR Trần Văn Khanh) Thôn Tân Thịnh - Xã Bồng Lai - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Address: Nr Tran Van Khanh, Tan Thinh Hamlet, Bong Lai Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) (Producing office machines and equipment (except for computers and peripheral equipment of computers) )

Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 09-11-2015

Công Ty TNHH Tổng Hợp Vật Tư Xây Dựng Hà Anh
Mã số thuế:

2300898620

 Điện thoại:

0986.308.699

Địa chỉ: Thuê nhà ông Nguyễn Văn Vẻ, đường 279, thôn Vũ Dương - Xã Bồng Lai - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Address: Thue Nha Ong Nguyen Van Ve, Street 279, Vu Duong Hamlet, Bong Lai Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 28-10-2015

Công Ty TNHH Sản Xuất Thép Trường Anh
Mã số thuế:

2300896408

 Điện thoại:

0904.428.881

Địa chỉ: Thuê nhà ông Nguyễn Văn Chủ) Xa Loan - Xã Bồng Lai - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Address: Thue Nha Ong Nguyen Van Chu) Xa Loan, Bong Lai Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 25-09-2015

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Cơ Điện Hiệp Đường
Mã số thuế:

2300882028

 Điện thoại:

0973.211.389

Địa chỉ: NR: Nguyễn Văn Hiệp, Phố Chì - Xã Bồng Lai - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Address: Nr: Nguyen Van Hiep, Chi Street, Bong Lai Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 24-02-2015

Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Hoàng Yến
Mã số thuế:

2300857751

 Điện thoại:

0976.576.819

Địa chỉ: NR Bà Hoàng Thị Dung, Đường 291, xóm Tây - Xã Bồng Lai - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Address: Nr Ba Hoang Thi Dung, Street 291, Tay Hamlet, Bong Lai Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29-09-2014