Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Luân Bích

Ngày thành lập: 07-12-2015

Địa chỉ: Thôn Phả Lại (NR: Ngô Văn Luân) - Xã Đức Long - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Address: Pha Lai (Nr: Ngo Van Luan Hamlet, Duc Long Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Khai thác và thu gom than non (Exploitation and collection of lignite)

Mã số thuế 2300901619
Điện thoại/ Fax:0965.383.134
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Quế Võ
Người đại diện Ngô Văn Luân
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Phả Lại-Xã Đức Long-Huyện Quế Võ-Bắc Ninh
Delegate address Pha Lai Hamlet, Duc Long Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Các loại thuế
  • Môn bài
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
Cách tính thuế Trực tiếp doanh thu

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính