Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Quế Võ- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Cơ Điện Hương Lâm
Mã số thuế:

2301090635

Địa chỉ: Thôn Bất Phí, Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Bat Phi Hamlet, Nhan Hoa Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Juju
Mã số thuế:

2301089206

Địa chỉ: NR Ông Nguyễn Tài Khích, Thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: NR Ong Nguyen Tai Khich, Giang Lieu Hamlet, Phuong Lieu Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 25-04-2019

Công Ty TNHH In Yaolong Việt Nam
Mã số thuế:

2301085762

Địa chỉ: Lô C-9, C-10 Cụm công nghiệp Châu Phong, thôn Châu Cầu, Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot C-9, C-10 Cum Cong Nghiep Chau Phong, Chau Cau Hamlet, Chau Phong Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

In ấn (Printing)

Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 26-03-2019

Công Ty TNHH Dht Vina
Mã số thuế:

2301084208

Địa chỉ: Lô G14, đường G1C, Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot G14, G1C Street, Que Vo Mo Rong Industrial Zone, Phuong Lieu Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Hùng Tứ
Mã số thuế:

2301083268

Địa chỉ: Đường 36, Thôn Mao Trung, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Street 36, Mao Trung Hamlet, Phuong Mao Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 05-03-2019

Công Ty TNHH Alti Electronics Vina
Mã số thuế:

2301079367

Địa chỉ: Lô VI-7.2, Khu công nghiệp Quế Võ II, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot Vi-7.2, Que Vo Ii Industrial Zone, Ngoc Xa Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY TNHH YNT VINA
Mã số thuế:

2301079261

Địa chỉ: Lô đất III-5.1, Khu công nghiệp Quế Võ 2, Xã Ngọc Xá , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: Lot Dat Iii-5.1, Que Vo 2 Industrial Zone, Ngoc Xa Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH INNVA VINA
Mã số thuế:

2301078370

Địa chỉ: Lô đất III-5.1, Khu công nghiệp Quế Võ II, Xã Ngọc Xá , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: Lot Dat Iii-5.1, Que Vo Ii Industrial Zone, Ngoc Xa Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM PHÚC LỘC THỌ
Mã số thuế:

2301077754

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Phố Mới , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: Khu 2, Thi Tran, Moi Street, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH PITROTECH
Mã số thuế:

2301077994

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Phố Mới , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: Khu 5, Thi Tran, Moi Street, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp