Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HTX CHĂN NUÔI HỖN HỢP VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THỨ LƯỢT

Ngày thành lập: 22/01/2019

Địa chỉ: Thôn Trung Chinh, Xã Trung Chính , Huyện Lương Tài , Bắc Ninh
Address: Trung Chinh Hamlet, Trung Chinh Commune, Luong Tai District, Bac Ninh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Trồng lúa (Growing rice)

Mã số thuế 2301079511
Điện thoại/ Fax:
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Lương Tài
Người đại diện Lương Duy Thứ
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Trung Chinh, Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh
Delegate address Trung Chinh Hamlet, Trung Chinh Commune, Luong Tai District, Bac Ninh Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của HTX CHĂN NUÔI HỖN HỢP VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THỨ LƯỢT

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Nắng Gió
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Address: Tan Son 2 Hamlet, Thanh Hai Commune, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province
Mã số thuế:

4500635848

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Cát Nắng
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Address: Tan Son 2 Hamlet, Thanh Hai Commune, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province
Mã số thuế:

4500635830

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 06-11-2019