Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phú Hòa- Huyện Lương Tài- Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Anything
Mã số thuế:

2301104341

Địa chỉ: Thôn Bà Khê, Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Ba Khe Hamlet, Phu Hoa Commune, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty Cổ Phần Navid
Mã số thuế:

2301018886

Địa chỉ: Thôn Phương Thanh, Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Phuong Thanh Hamlet, Phu Hoa Commune, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 05-02-2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN VÀ THANG MÁY ITECH-CHI NHÁNH BẮC NINH
Mã số thuế:

0106489398-001

 Điện thoại:

0975.236.832

Địa chỉ: Thôn Ngọc Thượng, Xã Phú Hòa , Huyện Lương Tài , Bắc Ninh
Address: Ngoc Thuong Hamlet, Phu Hoa Commune, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14/09/2017

Công Ty TNHH Lý Nhuần
Mã số thuế:

2300898966

 Điện thoại:

0985.876.231

Địa chỉ: NR: Bùi Văn Lý, thôn Ngọc Thượng - Xã Phú Hòa - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh
Address: NR: Bui Van Ly, Ngoc Thuong Hamlet, Phu Hoa Commune, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 02-11-2015

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Dịch Vụ Xây Dựng Anh Thư
Mã số thuế:

2300786557

 Điện thoại:

0946.676.468

Địa chỉ: Thôn Mỹ Duệ - Xã Phú Hòa - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh
Address: My Due Hamlet, Phu Hoa Commune, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 02-10-2013