Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lương Tài- Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Anything
Mã số thuế:

2301104341

Địa chỉ: Thôn Bà Khê, Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Ba Khe Hamlet, Phu Hoa Commune, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Hưng Thuận Phát
Mã số thuế:

2301103267

Địa chỉ: Thôn Hoàng Kênh, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Hoang Kenh Hamlet, Trung Kenh Commune, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18-09-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nemo Việt Nam
Mã số thuế:

2301102739

Địa chỉ: Thôn Tỉnh Ngô, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Thon, Tinh Ngo, Binh Dinh Commune, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Bình Định, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 16-09-2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT LƯƠNG TÀI
Mã số thuế:

2301059434

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Thôn Đạo Sử, Thị trấn Thứa , Huyện Lương Tài , Bắc Ninh
Address: Nguyen Van Cu Street, Dao Su Hamlet, Thua Town, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp