Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lương Tài- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Hưng Thuận Phát
Mã số thuế:

2301103267

Địa chỉ: Thôn Hoàng Kênh, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Hoang Kenh Hamlet, Trung Kenh Commune, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18-09-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nemo Việt Nam
Mã số thuế:

2301102739

Địa chỉ: Thôn Tỉnh Ngô, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Thon, Tinh Ngo, Binh Dinh Commune, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Bình Định, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 16-09-2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT LƯƠNG TÀI
Mã số thuế:

2301059434

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Thôn Đạo Sử, Thị trấn Thứa , Huyện Lương Tài , Bắc Ninh
Address: Nguyen Van Cu Street, Dao Su Hamlet, Thua Town, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT LƯƠNG TÀI
Mã số thuế:

2301059427

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Thôn Đạo Sử, Thị trấn Thứa , Huyện Lương Tài , Bắc Ninh
Address: Nguyen Van Cu Street, Dao Su Hamlet, Thua Town, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT LƯƠNG TÀI
Mã số thuế:

2301059441

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Thôn Đạo Sử, Thị trấn Thứa , Huyện Lương Tài , Bắc Ninh
Address: Nguyen Van Cu Street, Dao Su Hamlet, Thua Town, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14/12/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TÂM NHƯ
Mã số thuế:

2301056218

Địa chỉ: NR Nguyễn Thị Đảng, thôn Thiên Đức, Xã Trung Chính , Huyện Lương Tài , Bắc Ninh
Address: NR Nguyen Thi Dang, Thien Duc Hamlet, Trung Chinh Commune, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 06/11/2018

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DŨNG ĐẠT
Mã số thuế:

2301055327

Địa chỉ: Thôn Thiên Đức, Xã Trung Chính , Huyện Lương Tài , Bắc Ninh
Address: Thien Duc Hamlet, Trung Chinh Commune, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 23/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp