Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lương Tài- Bắc Ninh

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT LƯƠNG TÀI
Mã số thuế:

2301059434

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Thôn Đạo Sử, Thị trấn Thứa , Huyện Lương Tài , Bắc Ninh
Address: Nguyen Van Cu Street, Dao Su Hamlet, Thua Town, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT LƯƠNG TÀI
Mã số thuế:

2301059427

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Thôn Đạo Sử, Thị trấn Thứa , Huyện Lương Tài , Bắc Ninh
Address: Nguyen Van Cu Street, Dao Su Hamlet, Thua Town, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT LƯƠNG TÀI
Mã số thuế:

2301059441

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Thôn Đạo Sử, Thị trấn Thứa , Huyện Lương Tài , Bắc Ninh
Address: Nguyen Van Cu Street, Dao Su Hamlet, Thua Town, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14/12/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TÂM NHƯ
Mã số thuế:

2301056218

Địa chỉ: NR Nguyễn Thị Đảng, thôn Thiên Đức, Xã Trung Chính , Huyện Lương Tài , Bắc Ninh
Address: NR Nguyen Thi Dang, Thien Duc Hamlet, Trung Chinh Commune, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 06/11/2018

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DŨNG ĐẠT
Mã số thuế:

2301055327

Địa chỉ: Thôn Thiên Đức, Xã Trung Chính , Huyện Lương Tài , Bắc Ninh
Address: Thien Duc Hamlet, Trung Chinh Commune, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 23/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp