Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Xuân Lai- Huyện Gia Bình- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Tre Đại Việt
Mã số thuế:

2300974085

Địa chỉ: Đội 7, thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Hamlet 7, Xuan Lai Hamlet, Xuan Lai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14-02-2017

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI GIA BÌNH - BẮC NINH
Mã số thuế:

3700381324-260

 Điện thoại:

0975.025.993

Địa chỉ: Quốc lộ 17, thôn Định Mỗ, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh
Address: Highway 17, Dinh Mo Hamlet, Xuan Lai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 27/12/2016

Công Ty TNHH Duy Ngọc Bắc Ninh
Mã số thuế:

2300955558

Địa chỉ: Thôn Xuân Lai (NR Lê Đình Diện), Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Xuan Lai Hamlet (NR LE DINH Dien), Xuan Lai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 12-12-2016

CÔNG TY TNHH TRE TRÚC XUÂN LAI
Mã số thuế:

2300947814

 Điện thoại:

0976.306.590

Địa chỉ: Thôn Xuân Lai (NR Nguyễn Đình Ba), Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh
Address: Xuan Lai Hamlet (NR Nguyen DINH Ba), Xuan Lai Commune, Huyen Gia Binh, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 20/09/2016

CÔNG TY TNHH TRE VIỆT GIA BÌNH
Mã số thuế:

2300946786

 Điện thoại:

(0222) 3677999

Địa chỉ: NR Lê Thanh Toản) Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh
Address: NR Le Thanh Toan, Xuan Lai Hamlet, Xuan Lai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08/09/2016

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THẾ GIỚI MỚI
Mã số thuế:

2300943778

 Điện thoại:

0965.562.906

Địa chỉ: NR ông Nguyễn Văn Tráng, Thôn Định Cương, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh
Address: NR Ong Nguyen Van Trang, Dinh Cuong Hamlet, Xuan Lai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 25/07/2016

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH PHONG
Mã số thuế:

2300941650

 Điện thoại:

0965.518.688

Địa chỉ: Thôn Phú Thọ (NR Nguyễn Thạc Lam), Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh
Address: PHU THO Hamlet (NR Nguyen THAC Lam), Xuan Lai Commune, Huyen Gia Binh, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 30/06/2016

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SƠN UTU
Mã số thuế:

0107096833-001

 Điện thoại:

0936.128.403

Địa chỉ: NR Nguyễn Văn Phán, Thôn Phú Thọ, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh
Address: NR Nguyen Van Phan, Phu Tho Hamlet, Xuan Lai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 20/06/2016

CÔNG TY TNHH MAY MẶC QUYỀN ANH
Mã số thuế:

2300940167

 Điện thoại:

(0222) 3678167

Địa chỉ: Thôn Xuân Lai (NR Nguyễn Kim Cương), Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh
Address: Xuan Lai Hamlet (NR Nguyen Kim CUONG), Xuan Lai Commune, Huyen Gia Binh, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 06/06/2016

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT
Mã số thuế:

2300934519

 Điện thoại:

0966.485.863

Địa chỉ: Thôn Định Cương (NR ông Nguyễn Đức Giao), Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh
Address: DINH CUONG Hamlet (NR ONG Nguyen DUC Giao), Xuan Lai Commune, Huyen Gia Binh, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29/03/2016

Công ty TNHH Hoà Phong
Mã số thuế:

2300417616

 Điện thoại:

(0239) 7611907

Địa chỉ: Thôn Định Cương, xã Xuân Lai - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh
Address: Dinh Cuong Hamlet, Xuan Lai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-04-2009

Công Ty TNHH Hapapolo Việt Nam
Mã số thuế:

2300906511

 Điện thoại:

0979.688.019

Địa chỉ: Xóm 4 Thôn Xuân Lai (NR: Lê Đình Bá) - Xã Xuân Lai - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh
Address: Hamlet 4, Xuan Lai Hamlet (NR: LE DINH BA), Xuan Lai Commune, Huyen Gia Binh, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17-12-2015

Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Thịnh Đức
Mã số thuế:

2300895718

 Điện thoại:

0988.084.543

Địa chỉ: NR: ông Nguyễn Quang Thụy, thôn Định Cương - Xã Xuân Lai - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh
Address: NR: Ong Nguyen Quang Thuy, Dinh Cuong Hamlet, Xuan Lai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17-09-2015