Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Song Giang- Huyện Gia Bình- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Bright Future Group
Mã số thuế:

2301128582

Địa chỉ: Xóm 2, Thôn Chi Nhị, Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Hamlet 2, Chi Nhi Hamlet, Song Giang Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Nguồn Nhân Lực Bích Phượng
Mã số thuế:

2300982777

Địa chỉ: Thôn Ích Phú (NR: Bà Nguyễn Thị Huế), Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
Address: ICH PHU Hamlet (NR: BA Nguyen THI Hue), Song Giang Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-05-2017

Công Ty TNHH Cung Ứng Dịch Vụ Và Thương Mại Hà Hải Minh
Mã số thuế:

2300978315

Địa chỉ: NR Trần Thị Mai) thôn Từ Ái, Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
Address: NR Tran Thi Mai, Tu Ai Hamlet, Song Giang Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 28-03-2017

Công Ty TNHH Bắc Ninh Job
Mã số thuế:

2300973726

Địa chỉ: Thôn Ích Phú (NR Hoàng Công Đạo), Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
Address: ICH PHU Hamlet (NR Hoang CONG Dao), Song Giang Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-02-2017

CÔNG TY TNHH BẮC NINH VINA
Mã số thuế:

2300945905

 Điện thoại:

0979.566.111

Địa chỉ: Thôn ích Phú (NR Nguyễn Văn Tụ), Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh
Address: ICH PHU Hamlet (NR Nguyen VAN TU), Song Giang Commune, Huyen Gia Binh, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 25/08/2016

Công Ty TNHH Nhôm Kính Hoàng Kim
Mã số thuế:

2300893340

 Điện thoại:

(0222) 3971715

Địa chỉ: Thôn Chi Nhị (NR: Hoàng Hữu Nghiêm) - Xã Song Giang - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh
Address: Chi NHI Hamlet (NR: Hoang Huu Nghiem), Song Giang Commune, Huyen Gia Binh, Bac Ninh
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07-08-2015

Công Ty TNHH Bắc Ninh Work
Mã số thuế:

2300889496

 Điện thoại:

0984.894.221

Địa chỉ: NR ông Vũ Cao An) Thôn ích Phú - Xã Song Giang - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh
Address: NR Ong Vu Cao An, Ich Phu Hamlet, Song Giang Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-06-2015