Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đại Bái- Huyện Gia Bình- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vht Quốc Hưng
Mã số thuế:

2301145080

Địa chỉ: Xóm Sôn, Thôn Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Son Hamlet, Dai Bai Hamlet, Dai Bai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (Producing medical, dental, orthopaedic and rehabilitation machines and equipment )

Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31-07-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Thương Mại Đức Duy
Mã số thuế:

2301145073

Địa chỉ: Xóm Sôn, Thôn Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Son Hamlet, Dai Bai Hamlet, Dai Bai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (Producing medical, dental, orthopaedic and rehabilitation machines and equipment )

Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31-07-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hikari V.mask
Mã số thuế:

2301143037

Địa chỉ: Xóm Sôn, Thôn Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Son Hamlet, Dai Bai Hamlet, Dai Bai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (Producing medical, dental, orthopaedic and rehabilitation machines and equipment )

Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-07-2020

CÔNG TY TNHH MINH QUÂN VN 999
Mã số thuế:

2301138703

Địa chỉ: Xóm Trại, Thôn Đại Bái, Xã Đại Bái , Huyện Gia Bình , Bắc Ninh
Address: Trai Hamlet, Dai Bai Hamlet, Dai Bai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Thu gom rác thải không độc hại (Collecting harmless waste)

Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 01/06/2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG MINH
Mã số thuế:

2301137322

Địa chỉ: Xóm Sôn, Thôn Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Son Hamlet, Dai Bai Hamlet, Dai Bai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (Producing medical, dental, orthopaedic and rehabilitation machines and equipment )

Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 28/05/2020

Công Ty TNHH Bất Động Sản Tường Vy
Mã số thuế:

2301035507

 Điện thoại:

0963125126

Địa chỉ: Thôn Đoan Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Doan Bai Hamlet, Dai Bai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 20-07-2018

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vina Copper
Mã số thuế:

2301017748

 Điện thoại:

0962771995

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Cong Nghiep Dai Bai Cluster, Dai Bai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 23-01-2018

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ LUYỆN KIM THỐNG NHẤT TẠI TỈNH BẮC NINH
Mã số thuế:

0101636592-002

 Điện thoại:

0913502288

Địa chỉ: Thôn Đại Bái, Xã Đại Bái , Huyện Gia Bình , Bắc Ninh
Address: Dai Bai Hamlet, Dai Bai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (Producing primary plastic and synthetic rubber)

Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 24/10/2017

Công Ty TNHH Kim Loại Màu Thuận Phú
Mã số thuế:

2300990739

 Điện thoại:

(0222) 3668366

Địa chỉ: Nhà riêng ông Nguyễn Xuân Huấn, thôn Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Nha Rieng Ong Nguyen Xuan Huan, Dai Bai Hamlet, Dai Bai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (Production of nonferrous metals and precious metals)

Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 02-08-2017

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hoàng Gia Bình
Mã số thuế:

2300978749

 Điện thoại:

(024) 13668444

Địa chỉ: CCN Đại Bái (Thuê xưởng Nguyễn Tấn Hạng), Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
Address: CCN Dai Bai (Thue XUONG Nguyen TAN HANG), Dai Bai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 03-04-2017

1 2 3 4 Tiếp