Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Vũ Ninh- Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Sinh Phát
Mã số thuế:

2301124838

Địa chỉ: Số nhà 64 Khu Cô Mễ, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 64 Khu Co Me, Vu Ninh Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Zhongtai
Mã số thuế:

2301123506

Địa chỉ: Khu Thanh Sơn, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Khu Thanh Son, Vu Ninh Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 09-01-2020

Công Ty TNHH Seo Việt
Mã số thuế:

2301111941

Địa chỉ: 68 Ngô Gia Tự, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: 68 Ngo Gia Tu, Vu Ninh Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13-12-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Nhân Thắng
Mã số thuế:

2301108709

Địa chỉ: Đường Trần Huy Liệu, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Tran Huy Lieu Street, Vu Ninh Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Huy Hoàng Eco
Mã số thuế:

2301097912

Địa chỉ: NR. Nguyễn Văn Tràng, Khu Thanh Sơn, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: NR. Nguyen Van Trang, Khu Thanh Son, Vu Ninh Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 25-07-2019

CÔNG TY TNHH DE XIN
Mã số thuế:

2301079053

Địa chỉ: Đường Đấu Mã, Khu Thanh Sơn, Phường Vũ Ninh , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: Dau Ma Street, Khu Thanh Son, Vu Ninh Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DV & TM PHÚC KHANG
Mã số thuế:

2301034246

Địa chỉ: Phố Hoàng Tích Trí, Khu Phúc Sơn, Phường Vũ Ninh , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: Hoang Tich Tri Street, Khu Phuc Son, Vu Ninh Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10/07/2018

Công Ty TNHH Alpha Ant Vina
Mã số thuế:

2301033901

Địa chỉ: Căn hộ R0924, tầng 9, tòa nhà Ruby, đường Kinh Dương Vương, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Can Ho R0924, 9th Floor, Ruby Building, Kinh Duong Vuong Street, Vu Ninh Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 05-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp