Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Võ Cường- Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Doanh Nghiệp Và Kế Toán Inteltax
Mã số thuế:

2301094069

Địa chỉ: Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Le Thai To Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14-06-2019

Công Ty TNHH Jk Solution
Mã số thuế:

2301092985

Địa chỉ: 27/N2, Khu Đô Thị Hud, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: 27/ N2, Hud Urban Area, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Retailing by other uncategorized forms)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 06-06-2019

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Điện Tử Bác Thắng Đạt
Mã số thuế:

2301091357

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Cát Tường ECO, đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: 6th Floor, Cat Tuong Eco Building, Le Thai To Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 20-05-2019

Công Ty TNHH Teachang
Mã số thuế:

2301083099

Địa chỉ: Số 05/N6, đường Nguyễn Cao, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 05/N6, Nguyen Cao Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 04-03-2019

Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Móc Duệ Thác Việt Nam
Mã số thuế:

2301081260

Địa chỉ: Khu Hòa Đình (NR Ông Nguyễn Đăng Phương), Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Khu Hoa DINH (NR ONG Nguyen DANG PHUONG), Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa máy móc, thiết bị (Repairing machines and equipment)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 01-02-2019

CÔNG TY TNHH HANVICO
Mã số thuế:

2301079180

Địa chỉ: Số 381 Nguyễn Cao, Phường Võ Cường , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: No 381 Nguyen Cao, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUATA VIỆT NAM
Mã số thuế:

2301078490

Địa chỉ: số 7 ngõ 46 đường Bồ Sơn, Phường Võ Cường , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: No 7, Lane 46, Bo Son Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT THÀNH
Mã số thuế:

2301077874

Địa chỉ: Tòa nhà Cao Nguyên, đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: Cao Nguyen Building, Le Thai To Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CT BẮC NINH
Mã số thuế:

2301076006

Địa chỉ: Đường Lý Anh Tông, Phường Võ Cường , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: Ly Anh Tong Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CT BẮC NINH
Mã số thuế:

2301076013

Địa chỉ: Đường Lý Anh Tông, Phường Võ Cường , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: Ly Anh Tong Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY TNHH OJ TRADE
Mã số thuế:

2301075676

Địa chỉ: Số nhà 230 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: No 230, Nguyen Trai Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIGORY TTP
Mã số thuế:

2301074270

Địa chỉ: Số nhà 18 ngõ 380 khu Hòa Đình, Phường Võ Cường , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: No 18, 380 Khu Hoa Dinh Lane, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21/12/2018

CÔNG TY TNHH CHOO AM
Mã số thuế:

2301074217

Địa chỉ: Lô 01 N3, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Võ Cường , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: Lot 01 N3, Hoang Hoa Tham Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21/12/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI STK
Mã số thuế:

2301074009

Địa chỉ: Lô 84, Tờ bản đồ sồ 81, đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: Lot 84, To Ban Do So 81, Le Thai To Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 19/12/2018

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ KIẾN TRÚC VI HOME
Mã số thuế:

2301072636

Địa chỉ: Căn 1302, tòa nhà CT2, chung cư Cát Tường, đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: Can 1302, CT2 Building, Chung Cu Cat Tuong, Le Thai To Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ TRUMP HOUSE
Mã số thuế:

2301059240

Địa chỉ: Ngõ 26, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Võ Cường , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: Lane 26, Hoang Hoa Tham Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp