Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Suối Hoa- Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TH99
Mã số thuế:

2301078028

Địa chỉ: Số 27 Ngô Gia Khảm, Phường Suối Hoa , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: No 27 Ngo Gia Kham, Suoi Hoa Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 09/01/2019

TKQL KHOẢN THU KHÔNG GIAO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCTTP BẮC NINH
Mã số thuế:

2301075838

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tông, Phường Suối Hoa , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: Ly Thai Tong Street, Suoi Hoa Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY TNHH CHEMICOM
Mã số thuế:

2301056264

Địa chỉ: Phòng 5A tầng 25 tòa SA Vinhomes bắc ninh, đường Trần Hưng, Phường Suối Hoa , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: Zoom 5a Tang 25 Toa Sa Vinhomes Bac Ninh, Tran Hung Street, Suoi Hoa Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG BẮC NINH
Mã số thuế:

2301052654

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Lilama 69-1, Số 17 đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: 3rd Floor, Lilama 69-1 Building, No 17, Ly Thai To Street, Suoi Hoa Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21/09/2018

CÔNG TY TNHH TIẾN MINH BẮC NINH
Mã số thuế:

2301052206

Địa chỉ: Số 225, đường Lý Thái Tổ, Khu 3, Phường Suối Hoa , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: No 225, Ly Thai To Street, Khu 3, Suoi Hoa Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14/09/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VĂN GIANG
Mã số thuế:

2301051160

Địa chỉ: Số 47, phố Mai Bang, Phường Suối Hoa , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: No 47, Mai Bang Street, Suoi Hoa Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07/09/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI KIM VŨ
Mã số thuế:

2301037078

Địa chỉ: Số 54, Lý Chiêu Hoàng, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 54, Ly Chieu Hoang, Suoi Hoa Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08/08/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CẢNG - 287
Mã số thuế:

2301035465

Địa chỉ: Số 6, Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: No 6, Nguyen Gia Thieu, Suoi Hoa Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 23/07/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CẢNG KIM CHÂN
Mã số thuế:

2301035433

Địa chỉ: Số 6, Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: No 6, Nguyen Gia Thieu, Suoi Hoa Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 23/07/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp