Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hoàng Kim Rice

Ngày thành lập: 14-03-2019

Địa chỉ: Số 85 Đỗ Trọng Vỹ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 85 Do Trong Vy, Ninh Xa Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Mã số thuế 2301084173
Tên v.tắt/giao dịch Hoangkim Rice Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bắc Ninh
Người đại diện Hoàng Đức Anh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính