Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Lộc Phát Kinh Bắc

Ngày thành lập: 13-02-2018

Địa chỉ: BT13 đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Bt13, Binh Than Street, Dai Phuc Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Thu gom rác thải không độc hại (Collecting harmless waste)

Mã số thuế 2301019921
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Lộc Phát Kinh Bắc
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bắc Ninh
Người đại diện Vũ Văn Phúc

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Lộc Phát Kinh Bắc

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính