Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất Warm House
Mã số thuế:

2301088682

Địa chỉ: Phòng 401A/173 Nguyễn Gia Thiều, Trung Thành Plaza, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Zoom 401a/173 Nguyen Gia Thieu, Trung Thanh Plaza, Tien An Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 19-04-2019

Công Ty TNHH Wu Xin Vina
Mã số thuế:

2301088435

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà AS C&T, lô số 189 đường Tạ Quang Bửu, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: 2nd Floor, As C&T Building, Lot No 189, Ta Quang Buu Street, Kinh Bac Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18-04-2019

Công Ty TNHH Hoàng Kim Rice
Mã số thuế:

2301084173

Địa chỉ: Số 85 Đỗ Trọng Vỹ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 85 Do Trong Vy, Ninh Xa Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty TNHH Teachang
Mã số thuế:

2301083099

Địa chỉ: Số 05/N6, đường Nguyễn Cao, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 05/N6, Nguyen Cao Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 04-03-2019

Công Ty TNHH Xây Lắp Và Sản Xuất Thương Mại Việt Trung Hàn
Mã số thuế:

2301082433

Địa chỉ: (NR bà Tô Thị Nhung), Khu Cầu Ngà, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: NR BA TO THI Nhung, Khu Cau Nga, Van Duong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 22-02-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Khải Linh
Mã số thuế:

2301081687

Địa chỉ: Số nhà 59, Đường Nguyễn An, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 59, Nguyen An Street, Dai Phuc Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 19-02-2019

Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Móc Duệ Thác Việt Nam
Mã số thuế:

2301081260

Địa chỉ: Khu Hòa Đình (NR Ông Nguyễn Đăng Phương), Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Khu Hoa DINH (NR ONG Nguyen DANG PHUONG), Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa máy móc, thiết bị (Repairing machines and equipment)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 01-02-2019

Công Ty TNHH Wnc Việt Nam
Mã số thuế:

2301079536

Địa chỉ: Nhà xưởng H2, Lô G1-3-4-6-8, Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Nha Xuong H2, Lot G1-3-4-6-8, Que Vo Industrial Zone, Van Duong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị truyền thông (Producing communication equipment)

Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 23-01-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC
Mã số thuế:

2301079046

Địa chỉ: Số 28 đường Ngô Miễn Thiệu, Phường Tiền An , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: No 28, Ngo Mien Thieu Street, Tien An Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH HANVICO
Mã số thuế:

2301079180

Địa chỉ: Số 381 Nguyễn Cao, Phường Võ Cường , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: No 381 Nguyen Cao, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 16/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp