Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Tdn Bắc Ninh
Mã số thuế:

2301102658

Địa chỉ: Lô 21B, Đường Bình Than, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot 21B, Binh Than Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Trí Tín Việt Nam
Mã số thuế:

2301102538

Địa chỉ: Phòng 603, tầng 6, thửa đất số 90, tờ bản đồ số 81, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Zoom 603, 6th Floor, Thua Dat So 90, To Ban Do So 81, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Snd Vina
Mã số thuế:

2301102383

Địa chỉ: Số nhà 20, đường Võ Cường 23 Khu dân cư Hòa Đình, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 20, Vo Cuong 23 Street, Hoa Dinh Residential Area, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hồng Nguyên
Mã số thuế:

2301102288

Địa chỉ: Lô J.1, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot J.1, Que Vo Industrial Zone (Khu VUC MO RONG), Nam Son Commune, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Minh Quang Kinh Bắc
Mã số thuế:

2301102136

Địa chỉ: Số 6, đường Kinh Bắc 62, Khu Y Na, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 6, Kinh Bac 62 Street, Khu Y Na, Kinh Bac Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Tk International
Mã số thuế:

2301101936

Địa chỉ: Số nhà 19, Đường Nguyễn Đăng Đạo, Khu 10, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 19, Nguyen Dang Dao Street, Khu 10, Dai Phuc Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa máy móc, thiết bị (Repairing machines and equipment)

Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Tiên Châu
Mã số thuế:

2301100308

Địa chỉ: Số 7 phố Đặng Thanh Mai, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 7, Dang Thanh Mai Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 16-08-2019

Công Ty TNHH T&g Vina
Mã số thuế:

2301099927

Địa chỉ: Số nhà 74 Phố Lửa Hồng, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 74, Lua Hong Street, Tien An Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13-08-2019

Công Ty TNHH Sora Vina
Mã số thuế:

2301099807

Địa chỉ: Số nhà 403, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 403, Hoang Quoc Viet Street, Thi Cau Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13-08-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp