Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Sinh Phát
Mã số thuế:

2301124838

Địa chỉ: Số nhà 64 Khu Cô Mễ, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 64 Khu Co Me, Vu Ninh Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Chitwing Precision Tech Việt Nam
Mã số thuế:

2301124845

Địa chỉ: Lô CN2-2 và Lô C9-4 Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot CN2, 2 Va, Lot C9, 4, Yen Phong Industrial Zone (Khu MO RONG), Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Bất Động Sản Tiên Du Land 999
Mã số thuế:

2301124725

Địa chỉ: Thôn Ngô Xá, Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Ngo Xa Hamlet, Phat Tich Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Anh Quân Bắc Ninh
Mã số thuế:

2301124732

Địa chỉ: Khu Viêm Xá, Phường Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Khu Viem Xa, Hoa Long Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Bắc Ninh
Mã số thuế:

2301124683

Địa chỉ: Thôn Mao Dộc , Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Mao Doc Hamlet, Phuong Mao Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Giấy Hàng Không
Mã số thuế:

2301124549

Địa chỉ: Khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Khu Duong O, Phong Khe Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa (Producing pulp, paper and board)

Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Kmh Hitech Bắc Ninh
Mã số thuế:

2301124556

Địa chỉ: Lô (VI) VI-7.3- Khu công nghiệp Quế Võ II, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: LO (Vi), Vi-7.3, Que Vo Ii Industrial Zone, Ngoc Xa Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 20-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp