Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG THUẬN THÀNH
Mã số thuế:

2301150267

 Điện thoại:

0966273916

Địa chỉ: Thôn Tam á, Xã Gia Đông , Huyện Thuận Thành , Bắc Ninh
Address: Tam A Hamlet, Gia Dong Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29/09/2020

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Mã số thuế:

2301150203

 Điện thoại:

0901992883

Địa chỉ: Biệt thự số 13 thôn Núi Móng, Xã Hoàn Sơn , Huyện Tiên Du , Bắc Ninh
Address: So 13 Villa, Nui Mong Hamlet, Hoan Son Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Exploiting, treating and supplying water)

Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29/09/2020

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BISUNA
Mã số thuế:

2301150316

Địa chỉ: T2-31KhunhàởBelhomes,đườngHữuNghị,khuđôthị&dịchvụVSIPBắcNinh, Xã Phù Chẩn , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh
Address: T2-31khunhaobelhomes, Duonghuunghi, Khudothi&Dichvuvsipbacninh, Phu Chan Commune, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 30/09/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VẠN XUÂN BẮC NINH
Mã số thuế:

2301150274

Địa chỉ: Đường Lý Anh Tông, Phường Võ Cường , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: Ly Anh Tong Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29/09/2020

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ THƯƠNG MẠI LÂN VIỆT
Mã số thuế:

2301150066

 Điện thoại:

0965479619

Địa chỉ: Thửa đất số 80, Khu đô thị Khai Sơn, Xã Xuân Lâm , Huyện Thuận Thành , Bắc Ninh
Address: Thua Dat So 80, Khai Son Urban Area, Xuan Lam Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 30/09/2020

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA LƯƠNG
Mã số thuế:

2301150348

 Điện thoại:

0914070788

Địa chỉ: Thôn Phú Ninh, Thị trấn Gia Bình , Huyện Gia Bình , Bắc Ninh
Address: Phu Ninh Hamlet, Gia Binh Town, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 30/09/2020

CÔNG TY TNHH QPL SOLUTIONS VIỆT NAM
Mã số thuế:

2301150330

Địa chỉ: Số nhà 21, Đường Nguyên Phi ỷ Lan, Phường Tân Hồng , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh
Address: No 21, Nguyen Phi Y Lan Street, Tan Hong Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 30/09/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUANG HUY
Mã số thuế:

2301150147

Địa chỉ: Phố Long Vỹ, Phường Đình Bảng , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh
Address: Long Vy Street, Dinh Bang Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29/09/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp