Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Công Ty TNHH New Advanced Electronics Technologies (việt Nam)
Mã số thuế:

2301108949

Địa chỉ: Lô CN2-3, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot CN2-3, Yen Phong Industrial Zone (Khu MO RONG), Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng (Producing civil electronic products)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Kalunxi Vina
Mã số thuế:

2301108628

Địa chỉ: Số 10 Làn 2 Đường Lê Văn Thịnh, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 10 Lan 2, Le Van Thinh Street, Suoi Hoa Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Nhân Thắng
Mã số thuế:

2301108709

Địa chỉ: Đường Trần Huy Liệu, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Tran Huy Lieu Street, Vu Ninh Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Valueplus Vina
Mã số thuế:

2301108459

Địa chỉ: Số 06, đường 3A, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 06, 3a Street, Khu Cong Nghiep, Do Thi Va Dich Vu Vsip Bac Ninh, Phu Chan Commune, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính (Producing computers and peripheral devices of computers)

Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-11-2019

Công Ty TNHH Toyoplas Manufacturing (việt Nam)
Mã số thuế:

2301108233

Địa chỉ: Nhà xưởng A4 & A5, số 05, đường 21A, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Nha Xuong A4 & A5, No 05, 21a Street, Khu Cong Nghiep, Do Thi Va Dich Vu Vsip Bac Ninh, Dai Dong Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Ji Hye Vina
Mã số thuế:

2301107952

Địa chỉ: Tầng 2 nhà số 6 đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: 2nd Floor Nha So 6, Le Thai To Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (Forging, stamping, pressing and laminating metal; refining metal powder )

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản T98
Mã số thuế:

2301108113

Địa chỉ: Số 224 Hoàng Văn Thụ, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 224 Hoang Van Thu, Kinh Bac Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Thục Hoa Viên
Mã số thuế:

2301107984

Địa chỉ: Số 15 Ngọc Hân Công Chúa, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 15 Ngoc Han Cong Chua, Ninh Xa Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 05-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp