Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Công Ty TNHH Iprint Việt Nam
Mã số thuế:

2301102471

Địa chỉ: Thôn Thành Dền, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Thanh Den Hamlet, Dao Vien Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Tdn Bắc Ninh
Mã số thuế:

2301102658

Địa chỉ: Lô 21B, Đường Bình Than, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot 21B, Binh Than Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Trí Tín Việt Nam
Mã số thuế:

2301102538

Địa chỉ: Phòng 603, tầng 6, thửa đất số 90, tờ bản đồ số 81, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Zoom 603, 6th Floor, Thua Dat So 90, To Ban Do So 81, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghệ Nc
Mã số thuế:

2301102457

Địa chỉ: Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu, Xã Nghĩa Đạo, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Xi Nghiep Tam Thien Mau, Nghia Dao Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Xã Nghĩa Đạo, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Snd Vina
Mã số thuế:

2301102383

Địa chỉ: Số nhà 20, đường Võ Cường 23 Khu dân cư Hòa Đình, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 20, Vo Cuong 23 Street, Hoa Dinh Residential Area, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Sx Và Tm Thiên Lộc
Mã số thuế:

2301102270

Địa chỉ: Khu phố Trịnh Xá, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Trinh Xa Quarter, Chau Khe Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hồng Nguyên
Mã số thuế:

2301102288

Địa chỉ: Lô J.1, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot J.1, Que Vo Industrial Zone (Khu VUC MO RONG), Nam Son Commune, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Minh Quang Kinh Bắc
Mã số thuế:

2301102136

Địa chỉ: Số 6, đường Kinh Bắc 62, Khu Y Na, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 6, Kinh Bac 62 Street, Khu Y Na, Kinh Bac Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Arnova Vina
Mã số thuế:

2301102295

Địa chỉ: Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Cong Nghiep Da Nghe Dong Tho Cluster, Dong Tho Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp